Dezorientacja kolorystyczna? Jak sprawdzić, czy jesteś ślepy na kolory?

Jeśli jesteś ślepy na kolory, nie zobaczysz koloru farby na dłoni.

Wprowadzenie

Ślepota barw, znana również jako niedowidzenie barw, to zmniejszona zdolność widzenia barw lub różnic między kolorami. Jest to jedna z najczęstszych chorób dziedzicznych, dotykająca około 1 na 12 mężczyzn (8%) i 1 na 200 kobiet na całym świecie.

Różne rodzaje ślepoty barw wpływają na zdolność ludzi do widzenia określonych kolorów na różne sposoby. Najczęstszą formą jest czerwono-zielona ślepota barw. Trudno jest rozróżnić czerwienie, zielenie, brązy i pomarańcze. Inną powszechną formą jest ślepota barw niebiesko-żółtych. Trudno jest odróżnić niebieski od zielonego lub fioletowy od różowego.

Ślepota barw jest zwykle dziedziczną chorobą genetyczną. Jest ona przekazywana przez nieprawidłowe geny wyczuwające kolor w chromosomach dotkniętego nią mężczyzny. U kobiet jest ona przenoszona przez chromosom X. Chociaż nie można jej wyleczyć, można sobie z nią poradzić dzięki pewnym dostosowaniom i pomocy.

Diagnozowanie ślepoty barw jest ważne, szczególnie u dzieci. Pomaga zapewnić wczesne wsparcie i dostosowanie w szkole lub życiu codziennym. Prosty test widzenia kolorów przeprowadzony przez okulistę może wykryć niedobory widzenia kolorów. Najpopularniejszymi testami są płytki Ishihary. Zawierają one okrąg kropek, które dla osób z prawidłowym widzeniem kolorów wyglądają jak liczba lub kształt. Dla osób niedowidzących są one niewidoczne lub trudne do zauważenia.

Ślepota barw nie jest formą ślepoty. Może powodować wyzwania w codziennym życiu. Może na przykład wpływać na ubieranie się, gotowanie, prowadzenie samochodu, oglądanie sztuki i nie tylko. Dzięki strategiom adaptacyjnym, pomocy technologicznej i poradnictwu zawodowemu osoby z zaburzeniami widzenia kolorów mogą prowadzić bogate, niezależne życie. Sprzyja temu również zwiększona świadomość.

Typowe rodzaje ślepoty barw

Istnieje kilka głównych rodzajów zaburzeń widzenia barw. Mogą one prowadzić do różnych typów i stopni ślepoty barw.

Czerwono-zielona ślepota barw

Najczęstszymi formami ślepoty barw są defekty widzenia czerwono-zielonych kolorów. Istnieją dwa główne typy:

Jak sprawdzić, czy jesteś ślepy na kolory
 • Protanopia - Powoduje to zmniejszoną wrażliwość na światło czerwone. Osoby z protanopią nie są w stanie rozróżnić czerwieni, pomarańczy, żółci i zieleni. Często mylą czerwień z czernią lub ciemnym brązem. Mają trudności z rozpoznawaniem świateł drogowych.
 • Deuteranopia - Powoduje to zmniejszoną wrażliwość na światło zielone. Osoby z deuteranopią często mylą kolory niebieskie z fioletowymi. Mylą również zielenie z brązami i czerwienie z pomarańczami lub brązami. Mają również trudności z rozróżnianiem kolorów sygnalizacji świetlnej.

Zarówno protanopia, jak i deuteranopia są zaburzeniami sprzężonymi z chromosomem X. Występują one znacznie częściej u mężczyzn. Niedobory koloru czerwono-zielonego stanowią łącznie ponad 99% wszystkich wad widzenia barwnego.

Niebiesko-żółta ślepota barw

Mniej powszechnym rodzajem ślepoty barw jest tritanopia. Powoduje ona wady widzenia niebiesko-żółtych kolorów. Zmniejsza to zdolność postrzegania niebieskiego światła. Prowadzi to do mylenia kolorów niebieskiego i żółtego, a także fioletowego i czerwonego. Tritanopia jest bardzo rzadka w porównaniu do niedoborów czerwono-zielonych.

Całkowita ślepota barw

Najcięższa forma ślepoty barw jest niezwykle rzadka. Powoduje ona całkowitą niezdolność do rozróżniania jakichkolwiek kolorów. Osoby z tym schorzeniem widzą jedynie odcienie szarości. Ta monochromatyczność, zwana również "całkowitą ślepotą barw", jest spowodowana nieprawidłowościami komórek czopkowych. Może również wynikać z uszkodzenia siatkówki i nerwu wzrokowego.

Genetyka i przyczyny

Ślepota barw występuje znacznie częściej u mężczyzn niż u kobiet z przyczyn genetycznych. Najczęstsze formy ślepoty barw są powodowane przez geny na chromosomie X. Kobiety mają dwa chromosomy X, więc defekt jednego z nich jest zazwyczaj kompensowany przez drugi. Jednak mężczyźni mają tylko jeden chromosom X.

Cecha czerwono-zielonej ślepoty barw jest przekazywana z matki na syna. Jeśli kobieta jest nosicielką wadliwego genu na jednym ze swoich chromosomów X, jej synowie mają 50% szans na odziedziczenie ślepoty barw. Jej córki są jedynie nosicielkami, ale mogą przekazać gen swoim dzieciom.

Widzenie kolorów zależy od wyspecjalizowanych komórek receptorowych w siatkówce zwanych czopkami. Istnieją trzy rodzaje czopków, które wykrywają światło o różnych długościach fal. Reagują one maksymalnie na światło czerwone, zielone lub niebieskie. Ślepota barw pojawia się, gdy jeden lub więcej typów czopków jest nieobecny lub nie działa prawidłowo. Dzieje się tak z powodu mutacji genetycznych.

Najczęstszą przyczyną jest mutacja w genie fotopigmentu w czerwonych lub zielonych czopkach. Prowadzi to do zmniejszonej wrażliwości na te kolory. Całkowita ślepota barw, z całkowitym brakiem rozróżniania kolorów, jest bardzo rzadka. Niedobór koloru czerwono-zielonego jest stosunkowo powszechny. Dotyka około 1 na 12 mężczyzn i 1 na 200 kobiet na całym świecie.

Objawy i trudności

Ślepota barw może powodować wiele trudności w codziennym życiu. Najczęstszym objawem jest mylenie niektórych kolorów. Na przykład czerwony i zielony lub niebieski i żółty często wydają się bardzo podobne dla osoby niewidomej na kolory. Może to utrudniać wykonywanie niektórych zadań:

Jeśli jesteś ślepy na kolory, nie możesz sprawdzić koloru pomarańczy.
 • Sygnalizacja świetlna - osoby z czerwono-zieloną ślepotą barwną mogą mieć problemy z rozróżnieniem sygnalizacji świetlnej. Może to sprawić, że jazda będzie trudna i niebezpieczna.
 • Systemy kodowane kolorami - Systemy kodowane kolorami wykorzystują kolory do przekazywania znaczeń. Są one używane na wykresach, grafach i etykietach ostrzegawczych. Mogą one być bardzo mylące dla osób niewidomych na kolory. Na przykład ważny znak ostrzegawczy może nie wyróżniać się na kolorowym tle.
 • Gotowanie - Określenie, czy mięso jest ugotowane może być trudne. Również odróżnienie dojrzałych owoców od niedojrzałych może być kłopotliwe. Identyfikacja kolorów w przepisach i na narzędziach kuchennych również stanowi problem.
 • Moda - Dopasowanie kolorów w strojach jest prawie niemożliwe bez pomocy. Osoba niewidoma na kolory może myśleć, że dwa zderzające się kolory ładnie do siebie pasują.
 • Natura - Wiele osób lubi kolorowe zachody słońca, liście i tęcze. Ale te cuda natury nie są tak żywe i bogate dla osób niewidomych na kolory.
 • Sztuka - Tworzenie lub docenianie sztuki wykorzystującej kolory jest bardzo trudne dla osób niewidomych na kolory. Subtelne cieniowanie i odcienie zostają utracone.
 • Elektronika - nowoczesne interfejsy urządzeń w dużej mierze opierają się na wskazówkach kolorystycznych. Mogą one być mylące w nawigacji, gdy kolory nie są prawidłowo postrzegane.

Podsumowując, ślepota barw utrudnia wiele aspektów codziennego życia. Proste zadania wymagające identyfikacji kolorów mogą stać się frustrujące. Może to prowadzić do trudności w szkole, pracy i sytuacjach społecznych. Może również utrudniać cieszenie się hobby.

Diagnoza i wykrywanie: Rozpoznawanie ślepoty barw

Niedobór widzenia kolorów jest najczęściej diagnozowany za pomocą testów widzenia kolorów. Najczęstsze testy to:

 • Test Ishihary: Test ten wykorzystuje serię kolorowych płytek zawierających kropkowane wzory. Osoby z prawidłowym widzeniem kolorów mogą zobaczyć wzory i liczby na płytkach, które są niewidoczne dla osób ze ślepotą barw. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów wykrywania niedoborów czerwono-zielonych kolorów.
 • Badanie anomaloskopemUżywa maszyny zwanej anomaloskopem. Miesza ona czerwone i zielone światło w zmiennych proporcjach. Osoba badana używa pokrętła, aby zmienić mieszankę, aż światło stanie się żółte. Pozwala to ekspertowi dokładnie określić, gdzie widzenie kolorów danej osoby różni się od normalnego.
 • Testy genetyczne: Identyfikacja mutacji genetycznych może ostatecznie zdiagnozować ślepotę barw. Zmiany w genach OPN1LW, OPN1MW i OPN1SW powodują zaburzenia widzenia kolorów. Badanie krwi lub wymaz z policzka może wykryć odpowiednie mutacje w tych genach.

Wczesna diagnoza jest bardzo ważna. Umożliwia ona rodzicom i nauczycielom odpowiednie dostosowanie i pomoc dzieciom z daltonizmem. Metody leczenia są ograniczone. Jednak świadomość niedoboru widzenia kolorów pozwala ludziom dostosować się i zrekompensować go. Testy diagnostyczne pozwalają niewidomym na kolory naprawdę zrozumieć ich możliwości wizualne i trudności.

Życie ze ślepotą barw

Życie ze ślepotą barw wiąże się z różnymi wyzwaniami. Istnieją jednak sposoby na dostosowanie się i radzenie sobie z codziennym życiem. Środowisko, pomoce, technologia i zawody mogą być dostosowane tak, aby ułatwić życie osobom z wadami wzroku.

Jak sprawdzić, czy masz ślepotę barw

Adaptacja środowiska

Wiele aspektów różnych środowisk można zmienić, aby dostosować je do potrzeb osób niewidomych na kolory. Można dostosować domy, szkoły i miejsca pracy. Można to zrobić, używając wyraźniej oznaczonych kolorów. A także lepsze kontrasty kolorów. Używanie wzorów, kształtów i tekstur wraz z kolorem. A także poprawiając warunki oświetleniowe. Pomocne jest również unikanie kodowania kolorami jako jedynego sposobu przekazywania informacji.

Pomoce i technologie wspomagające

Specjalistyczne okulary zostały opracowane, aby pomóc osobom niewidomym na kolory lepiej rozróżniać niektóre kolory. Aplikacje na smartfony mogą identyfikować kolory z kamery. Mogą również zmienić kolor obrazów, aby rozróżnienia były bardziej widoczne. Oprogramowanie może zmieniać zawartość cyfrową. Sprawia, że rzeczy takie jak wykresy są bardziej czytelne. Istnieje również wiele rozwiązań low-tech. Specjalne długopisy i oświetlenie mogą pomóc w zadaniach takich jak dopasowywanie kolorów ubrań lub przewodów.

Wpływ zawodowy

Niektóre zawody wymagają większego rozróżniania kolorów niż inne. Zawody takie jak projektowanie graficzne, fotografia, zapewnienie jakości, praca w laboratorium, prace elektryczne i pilotowanie mogą stanowić wyzwanie dla osób niewidomych na kolory. Jednak dzięki drobnym dostosowaniom narzędzi i pomocy w identyfikacji kolorów wiele osób z powodzeniem dostosowuje się do wybranych zawodów. Chodzi głównie o wdrażanie udogodnień i otwartość na swoje potrzeby. W niektórych zawodach, takich jak pilot linii lotniczych, poważniejsza ślepota barw może dyskwalifikować. Nie powinno to jednak zniechęcać do wykonywania większości zawodów.

Leczenie i postępowanie

Obecnie nie ma lekarstwa na ślepotę barw, ponieważ jest ona spowodowana mutacją genetyczną w siatkówce. Nowe badania dotyczą potencjalnych terapii genowych. Mogłyby one przywrócić normalne widzenie kolorów. Terapie te mają na celu zastąpienie zmutowanego genu odpowiedzialnego za ślepotę barw. Technologia ta jest jednak wciąż na wczesnym etapie eksperymentalnym.

W międzyczasie istnieją narzędzia adaptacyjne, które mogą pomóc osobom ze ślepotą barw. Specjalistyczne filtry i okulary zmieniają długość fal świetlnych. Sprawia to, że niektóre kolory są bardziej rozróżnialne. Różne soczewki i filtry są przeznaczone dla określonych typów ślepoty barw. Kolorowe filtry i okulary nie zapewniają normalnego widzenia kolorów. Mogą jednak zwiększyć kontrast i pomóc w rozróżnianiu problematycznych kombinacji kolorów. Korzystanie z nich wymaga pewnego dostosowania, ale wiele osób uważa je za pomocne w codziennym życiu. Inną opcją są aplikacje do ponownego kolorowania obrazów.

Inne taktyki mogą ułatwić pracę osobom niewidomym na kolory. Na przykład oznaczanie kolorów i stosowanie wysokiego kontrastu. Wybór mocnych odcieni może również pomóc. Ważne jest również, aby rodzice, nauczyciele i pracodawcy rozumieli ten stan. Powinni oni wprowadzić odpowiednie udogodnienia. Dzięki pewnym strategiom adaptacyjnym, kreatywności i zwiększonej świadomości, osoby niewidome na kolory mogą radzić sobie z deficytem wzroku i w pełni uczestniczyć w życiu i pracy. Terapie genowe dają nadzieję na prawdziwe wyleczenie w przyszłości, ale praktyczne narzędzia i strategie wsparcia pozostaną ważne na tej drodze.

Nauczanie dzieci niewidomych na kolory

Wychowywanie i nauczanie dziecka z daltonizmem niesie ze sobą unikalny zestaw wyzwań. Jednak przy pewnych dostosowaniach ze strony rodziców i nauczycieli, niewidome na kolory dzieci mogą rozwijać się zarówno pod względem akademickim, jak i rozwojowym.

Strategie dla rodziców i nauczycieli

 • Używaj tekstur, kształtów i lokalizacji, aby pomóc w identyfikacji kolorów. Na przykład skojarz szorstką teksturę pomarańczy z kolorem pomarańczowym.
 • Oznacz kredki, ołówki, flamastry zarówno kolorami pisma, jak i teksturami. Kropki na rzepy mogą pomóc dzieciom w rozróżnianiu przyborów do pisania.
 • Używaj pomocy wizualnych, takich jak tabele kolorów, aby pomóc dzieciom identyfikować i dopasowywać kolory.
 • Włącz historie i postacie, które promują świadomość ślepoty barw.
 • Oferuj zabawki, takie jak puzzle i gry pamięciowe z kolorowymi elementami o różnych kształtach.
 • Jeśli to możliwe, wybieraj tablice białe zamiast kredowych, ponieważ kolory kredy mogą być nie do odróżnienia.
 • Podkreśl koncepcje kolorów, używając określeń takich jak jasny, ciemny, ciepły, chłodny.
 • W przypadku małych dzieci należy używać kolorów o kontrastujących odcieniach. Ułatwia to ich rozróżnianie.

Wspomaganie rozwoju i uczenia się

 • Zbuduj środowisko przyjazne osobom niewidomym i niedowidzącym w domu i szkole, stosując kodowanie kolorami w minimalnym stopniu.
 • Wcześnie nauczaj pojęć niezależnych od koloru, takich jak cyfry, litery, kształty.
 • Pokaż dzieciom sztukę wykorzystującą tekstury i wzory, a nie kolory.
 • Zachęcaj do podążania za pasjami, które nie są zależne od postrzegania kolorów.
 • Współpracuj z nauczycielami, aby dostosować lekcje skoncentrowane na kolorach. Zastępowanie terminów związanych z kolorami terminami takimi jak odcień, ton, jasność.
 • Zapewnienie niezbędnych udogodnień w szkole, takich jak egzaminy z alternatywną paletą kolorów.

Modyfikując tradycyjne metody nauczania, dzieci niewidome na kolory mogą rozwinąć wiarę w swoje zdolności uczenia się i mocne strony. Kluczem dla rodziców i nauczycieli jest skupienie się na unikalnych potrzebach każdego dziecka.

Podnoszenie świadomości

Ślepota barw dotyka około 1 na 12 mężczyzn i 1 na 200 kobiet na całym świecie. Wciąż jednak brakuje świadomości i zrozumienia tego powszechnego schorzenia. Podnoszenie świadomości jest kluczem do budowania bardziej integracyjnego społeczeństwa dla osób z daltonizmem.

Istnieje kilka sposobów promowania świadomości:

 • Wcześnie edukuj dzieci na temat ślepoty barw, aby wspierać akceptację i dostosowanie. Naucz je, jak kolory mogą wyglądać inaczej. Pokaż im, jak opisywać kolory bez używania ich nazw. Zachęcaj do empatii i integracji.
 • Uczyń miejsca pracy i przestrzenie publiczne przyjaznymi dla osób niewidomych na kolory. Używaj symboli lub wzorów, a nie tylko kolorów, na znakach i etykietach. Popieraj projektowanie dostępne dla osób z daltonizmem. Wiele prostych zmian może ułatwić poruszanie się po otoczeniu.
 • Mów otwarcie o ślepocie barw i swoich doświadczeniach, aby pomóc w walce z mitami i nieporozumieniami. Im bardziej widoczne są głosy osób ze ślepotą barw, tym większe będzie zrozumienie. Dziel się wskazówkami w mediach społecznościowych.
 • Wspieraj organizacje charytatywne i organizacje, które promują integrację i dostępność osób kolorowych. Dostarczają one przydatnych informacji i zasobów, aby edukować społeczeństwo. Możesz zostać wolontariuszem lub przekazać darowiznę, aby wspomóc ich wysiłki.
 • Zwracaj uwagę na przypadki dyskryminacji ze względu na kolor skóry, bez względu na to, jak małe są. Podkreśla to, że zmiany są nadal potrzebne. Dyskryminacja często wynika z niewiedzy, a delikatne wsparcie może ją oświecić.
 • Zachęcanie do przedstawiania w mediach postaci i historii osób kolorowych. Powinny one odzwierciedlać różnorodność doświadczeń. Większa reprezentacja prowadzi do większej akceptacji.

Podnoszenie świadomości nie wymaga wielkich kampanii publicznych. Podejmowanie niewielkich, konsekwentnych wysiłków w celu edukowania ludzi wokół siebie i opowiadania się za potrzebami osób niewidomych na kolory robi cenną różnicę. Zwiększona świadomość prowadzi do społeczeństwa z większym współczuciem. Zwiększa również gotowość do uwzględnienia ślepoty barw.

Przyszłość dla osób niewidomych na kolory

Istnieje kilka obiecujących obszarów badań i technologii skoncentrowanych na poprawie przyszłego życia osób ze ślepotą barw:

Badania nad terapiami i leczeniem

Badania nad terapią genową mają na celu potencjalną korektę mutacji genetycznych powodujących ślepotę barw. Badania wykazały obiecujące wyniki w leczeniu ślepoty barw u zwierząt. Badania kliniczne na ludziach zaczynają się rozwijać. Naukowcy mają nadzieję, że terapia genowa pozwoli niektórym osobom ze ślepotą barw zawsze widzieć pełne spektrum kolorów.

Naukowcy badają również sposoby tworzenia niestandardowych okularów lub kontaktów, aby przeciwdziałać ślepocie barw. Chcą to zrobić na zasadzie indywidualnej. Mogłyby one działać poprzez selektywne filtrowanie światła w celu dostosowania postrzegania kolorów przez użytkownika. Choć prototypy są jeszcze na wczesnym etapie, już teraz wykazują pewne sukcesy w zwiększaniu rozróżniania kolorów. Wraz z dalszym rozwojem, takie urządzenia wspomagające mogłyby znacząco pomóc osobom niewidomym na kolory.

Zwiększona dostępność i wsparcie

Grupy rzeczników dążą do podniesienia świadomości i dostosowania potrzeb osób niewidomych na kolory w społeczeństwie. Koncentrujemy się na tworzeniu przyjaznych dla osób niewidomych kolorowo projektów narzędzi edukacyjnych i sygnalizacji świetlnej. Niektóre z nich naciskają również na zwiększenie liczby badań przesiewowych pod kątem ślepoty barw w szkołach i miejscach pracy. Zapewniłoby to wczesną pomoc osobom dotkniętym tym problemem. Wraz ze wzrostem świadomości i zasobów, osoby z daltonizmem mogą oczekiwać lepszego dostępu i integracji. W przyszłości mogą oczekiwać tych ulepszeń.

Nowe technologie mają również na celu pomoc osobom niewidomym na kolory poprzez zmianę kolorów w ich polu widzenia. Aplikacje mogą zmieniać kolory, aby były bardziej rozróżnialne na ekranach telefonów lub komputerów. Niektóre firmy opracowują nawet specjalistyczne soczewki. Soczewki te identyfikują i modyfikują kolory w środowisku fizycznym. Takie innowacje mogą pozwolić osobom niewidomym na postrzeganie szerszej gamy odcieni.

W miarę jak ludzie coraz lepiej rozumieją i akceptują ślepotę barw, osoby nią dotknięte mają większe szanse na rozwój. Ciągły postęp technologiczny i medyczny daje nadzieję na bardziej pomocne rozwiązania. Wyzwania pozostają. Perspektywy są jednak jasne, jeśli chodzi o umożliwienie osobom niewidomym na kolory pełnego zaangażowania się w otaczający ich świat i cieszenia się nim.

pl_PLPolish