Färgförvirring? Hur man vet om man är färgblind

om du är färgblind kan du inte se färgen på handen&#039

Inledning

Färgblindhet, även känt som färgseendebrist, är en nedsatt förmåga att se färger eller skillnader mellan färger. Det är ett av de vanligaste ärftliga tillstånden och drabbar cirka 1 av 12 män (8%) och 1 av 200 kvinnor globalt.

Olika typer av färgblindhet påverkar människors förmåga att se vissa färger på olika sätt. Den vanligaste formen är röd-grön färgblindhet. Det är svårt att skilja mellan rött, grönt, brunt och orange. En annan vanlig form är blågul färgblindhet. Det är svårt att se skillnaden mellan blått och grönt eller lila och rosa.

Färgblindhet är vanligtvis ett ärftligt genetiskt tillstånd. Det nedärvs genom onormala färgkänslighetsgener i kromosomerna hos en drabbad man. Hos kvinnliga anlagsbärare är det X-kromosomen som bär på anlaget. Även om det inte går att bota, kan det hanteras med vissa anpassningar och hjälpmedel.

Att diagnostisera färgblindhet är viktigt, särskilt hos barn. Det hjälper till att ge tidigt stöd och anpassningar i skolan eller det dagliga livet. Ett enkelt färgseende-test som utförs av en ögonläkare kan upptäcka brister i färgseendet. De vanligaste testerna är Ishihara-plattor. De innehåller en cirkel av prickar som ser ut som ett tal eller en form för personer med normalt färgseende. De är osynliga eller svåra att se för den som är färgblind.

Färgblindhet är inte en form av blindhet. Det kan skapa utmaningar i det dagliga livet. Det kan till exempel påverka hur man klär sig, lagar mat, kör bil, tittar på konst och mycket mer. Med hjälp av anpassningsstrategier, tekniska hjälpmedel och karriärvägledning kan personer med färgblindhet leva ett rikt och självständigt liv. Ökad medvetenhet stöder också detta.

Vanliga typer av färgblindhet

Det finns några huvudtyper av färgseendebrister. De kan leda till olika typer och grader av färgblindhet.

Röd-grön färgblindhet

De vanligaste formerna av färgblindhet är olika typer av defekter i det röd-gröna färgseendet. Det finns två huvudtyper:

hur man ser om man är färgblind
 • Protanopia - Detta orsakar en minskad känslighet för rött ljus. Personer med protanopi kan inte skilja mellan rött, orange, gult och grönt. De förväxlar ofta rött med svart eller mörkbrunt. De har svårt att identifiera trafikljus.
 • Deuteranopia - Detta orsakar en minskad känslighet för grönt ljus. Personer med deuteranopi förväxlar ofta blått med lila. De förväxlar också grönt med brunt och rött med orange eller brunt. De har också svårt att skilja trafikljusfärger från varandra.

Både protanopi och deuteranopi är X-kromosombundna störningar. De är mycket vanligare hos män. Tillsammans utgör röd-gröna färgbrister över 99% av alla färgseendefel.

Blå-gul färgblindhet

En mindre vanlig typ av färgblindhet kallas tritanopi. Den orsakar defekter i det blågula färgseendet. Detta minskar förmågan att uppfatta blått ljus. Det leder till förvirring mellan blått och gult, samt lila och rött. Tritanopi är mycket sällsynt jämfört med röd-gröna brister.

Fullständig färgblindhet

Den allvarligaste formen av färgblindhet är extremt sällsynt. Den orsakar en fullständig oförmåga att urskilja några färger. Personer med detta tillstånd ser bara nyanser av grått. Denna monokromi, även kallad "total färgblindhet", orsakas av abnormaliteter i koncellerna. Det kan också bero på skador på både näthinnan och synnerven.

Genetik och orsaker

Färgblindhet är av genetiska skäl mycket vanligare hos män än hos kvinnor. De vanligaste formerna av färgblindhet orsakas av gener på X-kromosomen. Kvinnor har två X-kromosomer, så en defekt i den ena kompenseras vanligtvis av den andra. Män har däremot bara en X-kromosom.

Anlaget för röd-grön färgblindhet går i arv från mor till son. Om en kvinna bär på den defekta genen på en av sina X-kromosomer har hennes söner en chans på 50% att ärva färgblindhet. Hennes döttrar är bara bärare, men de kan föra genen vidare till sina barn.

Färgseendet är beroende av specialiserade receptorceller i näthinnan som kallas tappar. Det finns tre typer av tappar som detekterar ljus med olika våglängder. De reagerar maximalt på rött, grönt eller blått ljus. Färgblindhet uppstår när en eller flera typer av tappar saknas eller inte fungerar korrekt. Detta sker på grund av genetiska mutationer.

Den vanligaste orsaken är en mutation i genen för fotopigment i de röda eller gröna tapparna. Detta leder till minskad känslighet för dessa färger. Fullständig färgblindhet, där man inte kan urskilja färger alls, är mycket sällsynt. Röd-grön färgbrist är relativt vanligt. Det drabbar ungefär 1 av 12 män och 1 av 200 kvinnor i världen.

Symtom och svårigheter

Färgblindhet kan orsaka många svårigheter i vardagen. Det vanligaste symptomet är förvirring mellan vissa färger. Till exempel ser rött och grönt eller blått och gult ofta väldigt lika ut för någon som är färgblind. Detta kan göra vissa uppgifter utmanande:

om du är färgblind kan du inte kontrollera färgen på apelsinen
 • Trafikljus - Personer som är röd-grön färgblinda kan ha svårt att skilja mellan trafikljus. Detta kan göra körningen svår och farlig.
 • Färgkodade system -Färgkodade system använder färger för att förmedla betydelser. De används i diagram, grafer och varningsetiketter. Dessa kan vara mycket förvirrande för färgblinda. Till exempel kanske en viktig varningsskylt inte sticker ut på en färgstark bakgrund.
 • Matlagning - Att avgöra om kött är tillagat kan vara knepigt. Det kan också vara svårt att skilja mogen frukt från omogen. Att identifiera färger i recept och på matlagningsredskap är också ett problem.
 • Mode - Att matcha färger i kläder är nästan omöjligt utan hjälp. En färgblind person kan tycka att två färger som krockar med varandra passar bra ihop.
 • Natur - Många människor njuter av färgglada solnedgångar, lövverk och regnbågar. Men dessa naturliga underverk är inte lika levande och rika för den som är färgblind.
 • Konst - Att skapa eller uppskatta konst som använder färg är mycket svårt för färgblinda personer. Subtila skuggningar och nyanser går förlorade.
 • Elektronik - Moderna enheters gränssnitt är starkt beroende av färgsignaler. Dessa kan vara förvirrande att navigera i om färgerna inte uppfattas korrekt.

Så sammanfattningsvis gör färgblindhet många aspekter av det dagliga livet mer utmanande. Enkla uppgifter som handlar om att identifiera färger kan bli frustrerande. Detta kan leda till svårigheter i skolan, på jobbet och i sociala situationer. Det kan också göra det svårt att njuta av hobbyer.

Diagnos och upptäckt: Identifiering av färgblindhet

Bristande färgseende diagnostiseras oftast genom testning av färgseendet. De vanligaste testerna är:

 • Ishihara Test: Detta test använder en serie färgade plattor som innehåller prickade mönster. Personer med normalt färgseende kan se mönster och siffror på plattorna som är osynliga för personer med färgblindhet. Det är ett av de mest effektiva sätten att upptäcka röd-grön färgbrist.
 • Undersökning med anomaloskop: använder en maskin som kallas anomaloskop. Den blandar rött och grönt ljus i varierande proportioner. Personen som testas använder ett vred för att ändra blandningen tills ljuset ser gult ut. På så sätt kan en expert avgöra exakt var personens färgseende avviker från det normala.
 • Genetisk testning: Identifiering av genetiska mutationer kan definitivt diagnostisera färgblindhet. Förändringar i generna OPN1LW, OPN1MW och OPN1SW orsakar brister i färgseendet. Ett blodprov eller en kindpinne kan påvisa relevanta mutationer i dessa gener.

Tidig diagnos är viktigt. Det gör det möjligt för föräldrar och lärare att anpassa och hjälpa färgblinda barn på rätt sätt. Behandlingarna är begränsade. Men om man är medveten om att man har en färgsynsbrist kan man anpassa sig och kompensera för den. Diagnostiska tester gör det möjligt för den färgblinde att verkligen förstå sina visuella förmågor och svårigheter.

Att leva med färgblindhet

Att leva med färgblindhet innebär olika utmaningar. Men det finns sätt att anpassa sig och hantera vardagen. Miljön, hjälpmedel, teknik och yrken kan alla justeras för att göra det lättare för personer med färgblindhet.

hur man kontrollerar om man är färgblind

Anpassning av miljöer

Många aspekter av olika miljöer kan förändras för att passa färgblinda personer. Bostäder, skolor och arbetsplatser kan alla anpassas. Detta kan göras genom att använda tydligare märkta färger. Man kan också ha bättre färgkontraster. Använda mönster, former och texturer tillsammans med färger. Och förbättra ljusförhållandena. Det är också bra att undvika färgkodning som det enda sättet att förmedla information.

Hjälpmedel och hjälpmedelsteknik

Specialglasögon har utvecklats för att hjälpa färgblinda att bättre urskilja vissa färger. Appar för smartphones kan identifiera färger från kameran. De kan också omfärga bilder för att göra distinktionerna tydligare. Programvara kan ändra digitalt innehåll. Det gör t.ex. grafer mer läsbara. Det finns också många lågteknologiska lösningar. Särskilda pennor och belysning kan hjälpa till med uppgifter som att färgmatcha kläder eller kablar.

Påverkan på arbetet

Vissa yrken kräver mer färgdiskriminering än andra. Jobb som grafisk design, fotografering, kvalitetssäkring, laboratoriearbete, elarbete och lotsning kan vara utmanande för den som är färgblind. Men med mindre verktygsjusteringar och hjälp med färgidentifiering kan många anpassa sig framgångsrikt i sina valda jobb. Det handlar främst om att genomföra anpassningar och vara öppen med sina behov. För vissa jobb, som att bli pilot, kan svårare färgblindhet diskvalificera dig. Men detta bör inte avskräcka från att söka sig till de flesta yrken.

Behandlingar och hantering

Det finns för närvarande inget botemedel mot färgblindhet, eftersom det orsakas av en genetisk mutation i näthinnan. Ny forskning undersöker potentiella genterapier. De skulle kunna återställa normalt färgseende. Dessa terapier syftar till att ersätta den muterade gen som orsakar färgblindhet. Tekniken befinner sig dock fortfarande i ett tidigt experimentellt skede.

Under tiden finns det adaptiva verktyg som kan hjälpa personer med färgblindhet. Specialiserade färgfilter och glasögon förändrar ljusets våglängder. Detta gör att vissa färger blir lättare att urskilja. Olika linser och filter är utformade för vissa typer av färgblindhet. Färgfilter och glasögon ger inte normalt färgseende. De kan dock öka kontrasten och hjälpa till att urskilja problematiska färgkombinationer. Att använda dem kräver viss tillvänjning, men många tycker att de är till hjälp i vardagen. Appar som återfärgar bilder är ett annat alternativ.

Andra taktiker kan underlätta för färgblinda. Till exempel att märka färger och använda hög kontrast. Att välja starka nyanser kan också hjälpa. Det är också viktigt att föräldrar, lärare och arbetsgivare förstår tillståndet. De bör göra lämpliga anpassningar. Med hjälp av vissa anpassningsstrategier, kreativitet och ökad medvetenhet kan den färgblinde hantera sin synnedsättning och delta fullt ut i liv och arbete. Genterapier ger hopp om ett verkligt botemedel i framtiden, men praktiska verktyg och stödstrategier kommer att förbli viktiga längs vägen.

Undervisning av färgblinda barn

Att uppfostra och undervisa ett färgblint barn innebär en rad unika utmaningar. Men med vissa anpassningar från föräldrar och lärare kan färgblinda barn trivas akademiskt och utvecklingsmässigt.

Strategier för föräldrar och lärare

 • Använd texturer, former och platser för att identifiera färger. Till exempel kan du associera den grova strukturen hos en apelsin med färgen apelsin.
 • Märk kritor, pennor och tuschpennor med både färg och textur. Kardborreband kan hjälpa barn att skilja på olika skrivredskap.
 • Använd visuella hjälpmedel som färgkartor för att hjälpa barnen att identifiera och matcha färger.
 • Inkludera berättelser och karaktärer som främjar medvetenhet om färgblindhet.
 • Erbjud leksaker som pussel och memoryspel med färgade bitar som är formade på olika sätt.
 • Välj whiteboardtavlor framför krittavlor när det är möjligt, eftersom kritans färger kan vara omöjliga att skilja åt.
 • Betona färgkoncept med hjälp av beskrivningar som ljus, mörk, varm, kall.
 • För små barn bör du använda färger med kontrasterande nyanser. Det gör det lättare att skilja dem åt.

Stöd till utveckling och lärande

 • Skapa en färgblindvänlig miljö hemma och i skolan genom att använda färgkodning så lite som möjligt.
 • Lär tidigt ut begrepp som inte är beroende av färg, t.ex. siffror, bokstäver och former.
 • Exponera barnen för konst som använder textur och mönster snarare än färg.
 • Uppmuntra till att följa passioner som inte är beroende av färguppfattning.
 • Arbeta med lärare för att anpassa färgfokuserade lektioner. Ersätt färgtermer med termer som skugga, ton, ljusstyrka.
 • Förespråka nödvändiga anpassningar av prov i skolan, t.ex. alternativa färgpaletter för prov.

Genom att modifiera traditionella undervisningsmetoder kan färgblinda barn utveckla förtroende för sina inlärningsförmågor och styrkor. Nyckeln för föräldrar och lärare är att fokusera på varje barns unika behov.

Att öka medvetenheten

Färgblindhet drabbar omkring 1 av 12 män och 1 av 200 kvinnor i världen. Ändå finns det fortfarande en brist på medvetenhet och förståelse för detta vanliga tillstånd. Att öka medvetenheten är avgörande för att skapa ett mer inkluderande samhälle för färgblinda.

Det finns flera sätt att främja medvetenhet:

 • Utbilda barn tidigt om färgblindhet för att främja acceptans och anpassning. Lär dem hur färger kan se olika ut. Visa dem hur man beskriver färger utan att använda deras namn. Uppmuntra empati och inkludering.
 • Gör arbetsplatser och allmänna utrymmen färgblindvänliga. Använd symboler eller mönster, inte bara färger, för skyltar och etiketter. Förespråka design som är tillgänglig för färgblinda. Många enkla förändringar kan göra det lättare att navigera i miljön.
 • Tala öppet om färgblindhet och dina erfarenheter för att hjälpa till att ta itu med myter och missförstånd. Ju fler färgblinda röster som hörs, desto större förståelse kommer det att finnas. Dela med dig av tips på sociala medier.
 • Stöd välgörenhetsorganisationer och organisationer som främjar inkludering och tillgänglighet för färgblinda. De tillhandahåller användbar information och resurser för att utbilda samhället. Du kan arbeta som volontär eller donera pengar för att hjälpa dem.
 • Ta upp fall av färgblind diskriminering, oavsett hur små de är. Detta belyser att förändring fortfarande behövs. Diskriminering beror ofta på okunskap, och försiktigt påverkansarbete kan upplysa.
 • Uppmuntra medierepresentation av färgblinda karaktärer och berättelser. Den bör återspegla mångfalden av erfarenheter. Mer representation leder till större acceptans.

Att öka medvetenheten kräver inga storslagna offentliga kampanjer. Att göra små, konsekventa insatser för att utbilda människor i din omgivning och förespråka färgblindas behov gör en värdefull skillnad. Ökad medvetenhet leder till ett samhälle med mer medkänsla. Det ökar också viljan att ta hänsyn till färgblindhet.

Framtiden för de färgblinda

Det finns flera lovande områden inom forskning och teknik som fokuserar på att förbättra det framtida livet för personer med färgblindhet:

Forskning mot behandlingar och botemedel

Forskning om genterapi syftar till att potentiellt korrigera genetiska mutationer som orsakar färgblindhet. Studier har visat lovande resultat när det gäller att reparera färgblindhet hos djur. Kliniska prövningar på människor har börjat utvecklas. Forskarna hoppas att genterapi en dag kan göra det möjligt för vissa färgblinda personer att alltid se hela färgspektrumet.

Forskare undersöker också olika sätt att skapa anpassade glasögon eller kontaktlinser för att motverka färgblindhet. De vill göra detta på individuell basis. Dessa skulle kunna fungera genom att selektivt filtrera ljus för att justera bärarens färguppfattning. Prototyperna befinner sig fortfarande i ett tidigt skede, men har redan visat vissa framgångar när det gäller att förbättra färguppfattningen. Med ytterligare utveckling skulle sådana hjälpmedel kunna vara till stor hjälp för färgblinda.

Ökad tillgänglighet och support

Intresseorganisationer strävar efter att öka medvetenheten om och tillgodose färgblindas behov i samhället. Vi fokuserar på att skapa färgblindvänlig design för utbildningsverktyg och trafikljus. Vissa förespråkar också ökad screening för färgblindhet i skolor och på arbetsplatser. Detta skulle ge tidig hjälp till de drabbade. I takt med att medvetenheten och resurserna ökar kan färgblinda förvänta sig förbättrad tillgång och inkludering. Framöver kan de förvänta sig dessa förbättringar.

Ny teknik syftar också till att hjälpa färgblinda genom att förändra färgerna i deras synfält. Appar kan skifta färger så att de blir lättare att urskilja på telefon- eller datorskärmar. Vissa företag utvecklar även specialiserade linser. Linserna identifierar och modifierar färger i den fysiska miljön. Sådana innovationer kan göra det möjligt för färgblinda att uppfatta ett bredare spektrum av nyanser.

I takt med att människor förstår och accepterar färgblindhet bättre får de drabbade fler chanser att utvecklas. Fortlöpande tekniska och medicinska framsteg ger hopp om mer användbara lösningar framöver. Utmaningarna kvarstår. Men utsikterna är ljusa för att ge färgblinda möjlighet att fullt ut engagera sig i och njuta av den livfulla världen omkring dem.

sv_SESwedish