Farveforvirring? Sådan ved du, om du er farveblind

Hvis du er farveblind, kan du ikke se farven på malingen i hånden.

Introduktion

Farveblindhed, også kendt som farvesynsmangel, er den nedsatte evne til at se farver eller forskelle mellem farver. Det er en af de mest almindelige arvelige sygdomme, som rammer omkring 1 ud af 12 mænd (8%) og 1 ud af 200 kvinder på verdensplan.

Forskellige typer af farveblindhed påvirker folks evne til at se bestemte farver på forskellige måder. De mest almindelige former er rød-grøn farveblindhed. Det er svært at skelne mellem røde, grønne, brune og orange farver. En anden almindelig form er blå-gul farveblindhed. Det er svært at se forskel på blå og grønne farver eller lilla og pink.

Farveblindhed er normalt en arvelig genetisk tilstand. Den videregives gennem unormale farvesansningsgener i kromosomerne hos en ramt mand. Det bæres af X-kromosomet hos kvindelige bærere. Selvom det ikke kan helbredes, kan det håndteres med visse tilpasninger og hjælp.

Det er vigtigt at diagnosticere farveblindhed, især hos børn. Det hjælper med at give tidlig støtte og tilpasninger i skolen eller dagligdagen. En simpel farvesynstest hos en øjenlæge kan afsløre mangler i farvesynet. De mest almindelige tests er Ishihara-plader. De indeholder en cirkel af prikker, der ser ud som et tal eller en form for mennesker med normalt farvesyn. De er usynlige eller svære at se for farveblinde.

Farveblindhed er ikke en form for blindhed. Det kan skabe udfordringer i dagligdagen. For eksempel kan det påvirke påklædning, madlavning, bilkørsel, kunst og meget mere. Med tilpasningsstrategier, teknologiske hjælpemidler og karrierevejledning kan mennesker med farvesynsmangler leve et rigt og uafhængigt liv. Øget bevidsthed understøtter også dette.

Almindelige typer af farveblindhed

Der er et par hovedtyper af farvesynsmangler. De kan føre til forskellige typer og grader af farveblindhed.

Rød-grøn farveblindhed

De mest almindelige former for farveblindhed er typer af rød-grønne farvesynsdefekter. Der findes to hovedtyper:

Sådan finder du ud af, om du er farveblind
 • Protanopia - Det medfører en reduceret følsomhed over for rødt lys. Personer med protanopi kan ikke skelne mellem rødt, orange, gult og grønt. De forveksler ofte rødt med sort eller mørkebrunt. De har svært ved at identificere trafiklys.
 • Deuteranopia - Det medfører en nedsat følsomhed over for grønt lys. Personer med deuteranopi forveksler ofte blå med lilla. De forveksler også grønt med brunt og rødt med orange eller brunt. De har også svært ved at skelne trafiklysfarver fra hinanden.

Både protanopi og deuteranopi er X-kromosom-bundne lidelser. De er meget mere udbredte hos mænd. Tilsammen udgør rød-grøn farvemangel over 99% af alle farvesynsdefekter.

Blå-gul farveblindhed

En mindre almindelig form for farveblindhed kaldes tritanopi. Den forårsager blå-gule farvesynsdefekter. Det reducerer evnen til at opfatte blåt lys. Det fører til forvirring mellem blå og gul samt lilla og rød. Tritanopi er meget sjælden sammenlignet med rød-grønne mangler.

Komplet farveblindhed

Den mest alvorlige form for farveblindhed er ekstremt sjælden. Den medfører en fuldstændig manglende evne til at skelne mellem farver. Mennesker med denne tilstand kan kun se gråtoner. Denne monokromi, også kaldet "total farveblindhed", skyldes abnormiteter i keglecellerne. Det kan også skyldes skader på både nethinden og synsnerven.

Genetik og årsager

Farveblindhed er af genetiske årsager meget mere udbredt hos mænd end kvinder. De mest almindelige former for farveblindhed er forårsaget af gener på X-kromosomet. Kvinder har to X-kromosomer, så en defekt i det ene bliver typisk kompenseret af det andet. Mænd har dog kun ét X-kromosom.

Egenskaben for rød-grøn farveblindhed går i arv fra mor til søn. Hvis en kvinde bærer det defekte gen på et af sine X-kromosomer, har hendes sønner en 50% chance for at arve farveblindhed. Hendes døtre er kun bærere, men de kan give genet videre til deres børn.

Farvesynet afhænger af specialiserede receptorceller i nethinden, der kaldes tappe. Der er tre typer af tappe, som registrerer lys i forskellige bølgelængder. De reagerer maksimalt på rødt, grønt eller blåt lys. Farveblindhed opstår, når en eller flere typer tappe mangler eller ikke fungerer korrekt. Det sker på grund af genetiske mutationer.

Den mest almindelige årsag er en mutation i genet for fotopigment i de røde eller grønne tappe. Det fører til nedsat følsomhed over for disse farver. Komplet farveblindhed, hvor man slet ikke kan skelne farver, er meget sjældent. Rød-grøn farvemangel er relativt almindeligt. Det rammer ca. 1 ud af 12 mænd og 1 ud af 200 kvinder på verdensplan.

Symptomer og vanskeligheder

Farveblindhed kan forårsage mange vanskeligheder i hverdagen. Det mest almindelige symptom er forvirring mellem bestemte farver. For eksempel ser rød og grøn eller blå og gul ofte meget ens ud for en, der er farveblind. Det kan gøre visse opgaver udfordrende:

Hvis du er farveblind, kan du ikke tjekke farven på appelsinen.
 • Trafiklys - Folk, der er rød-grøn farveblinde, kan have svært ved at skelne mellem trafiklys. Det kan gøre kørslen vanskelig og farlig.
 • Farvekodede systemer - Farvekodede systemer bruger farver til at kommunikere betydning. De bruges i diagrammer, grafer og advarselsmærkater. De kan være meget forvirrende for farveblinde. For eksempel er det ikke sikkert, at et vigtigt advarselsskilt skiller sig ud på en farverig baggrund.
 • Tilberedning - Det kan være svært at afgøre, om kød er tilberedt. Det kan også være besværligt at skelne mellem moden og umoden frugt. At identificere farver i opskrifter og på køkkenredskaber er også et problem.
 • Mode - At matche farver i tøj er næsten umuligt uden hjælp. En farveblind person synes måske, at to sammenstødende farver passer fint sammen.
 • Naturen - Mange mennesker nyder farverige solnedgange, løvfald og regnbuer. Men disse naturlige vidundere er ikke så levende og rige for farveblinde.
 • Kunst - At skabe eller værdsætte kunst, der bruger farver, er meget vanskeligt for farveblinde. Subtile skygger og nuancer går tabt.
 • Elektronik - Moderne enheders grænseflader er meget afhængige af farvesignaler. De kan være forvirrende at navigere i, hvis farverne ikke opfattes korrekt.

Så kort sagt gør farveblindhed mange aspekter af dagligdagen mere udfordrende. Simple opgaver, der involverer at identificere farver, kan blive frustrerende. Det kan føre til vanskeligheder i skolen, på arbejdet og i sociale sammenhænge. Det kan også gøre det svært at nyde hobbyer.

Diagnose og opdagelse: Identifikation af farveblindhed

Farvesynsmangel diagnosticeres oftest gennem farvesynstest. De mest almindelige tests er:

 • Ishihara-test: Denne test bruger en række farvede plader, der indeholder prikkede mønstre. Personer med normalt farvesyn kan se mønstre og tal på pladerne, som er usynlige for personer med farveblindhed. Det er en af de mest effektive måder at opdage rød-grøn farvemangel på.
 • Anomaloskopisk undersøgelse: bruger en maskine, der kaldes et anomaloskop. Den blander rødt og grønt lys i forskellige proportioner. Personen, der testes, bruger en knap til at ændre blandingen, indtil lyset ser gult ud. Det gør det muligt for en ekspert at afgøre præcis, hvor personens farvesyn adskiller sig fra det normale.
 • Genetisk testning: Identifikation af genetiske mutationer kan definitivt diagnosticere farveblindhed. Ændringer i OPN1LW-, OPN1MW- og OPN1SW-generne forårsager farvesynsmangler. En blodprøve eller kindpodning kan påvise relevante mutationer i disse gener.

En tidlig diagnose er vigtig. Det giver forældre og lærere mulighed for at tilpasse sig og hjælpe farveblinde børn. Behandlingerne er begrænsede. Men hvis man er klar over, at man har en farvesynsmangel, kan man tilpasse sig og kompensere for den. Diagnostiske tests giver de farveblinde mulighed for virkelig at forstå deres visuelle evner og vanskeligheder.

At leve med farveblindhed

At leve med farveblindhed giver forskellige udfordringer. Men der er måder, hvorpå man kan tilpasse sig og klare dagligdagen. Miljøet, hjælpemidler, teknologi og erhverv kan alle justeres for at gøre tingene lettere for dem med farvesynsmangler.

Sådan tjekker du, om du er farveblind

Tilpasning af miljøer

Mange aspekter af forskellige miljøer kan ændres for at imødekomme farveblinde mennesker. Boliger, skoler og arbejdspladser kan alle tilpasses. Det kan gøres ved at bruge mere tydeligt mærkede farver. Og ved at have bedre farvekontraster. Bruge mønstre, former og teksturer sammen med farver. Og forbedre lysforholdene. Det er også nyttigt at undgå farvekodning som den eneste måde at formidle information på.

Hjælpemidler og assisterende teknologi

Der er udviklet specialbriller, som kan hjælpe farveblinde med at skelne visse farver bedre. Apps til smartphones kan identificere farver fra kameraet. De kan også omfarve billeder for at gøre distinktioner mere tydelige. Software kan ændre digitalt indhold. Det gør ting som grafer mere læsbare. Der findes også mange lavteknologiske løsninger. Særlige penne og belysning kan hjælpe med opgaver som farvematchning af tøj eller ledninger.

Erhvervsmæssig påvirkning

Nogle karrierer involverer mere farvediskrimination end andre. Job som grafisk design, fotografering, kvalitetssikring, laboratoriearbejde, el-arbejde og pilotarbejde kan være udfordrende for farveblinde. Men med mindre værktøjsjusteringer og hjælp til farveidentifikation kan mange tilpasse sig deres job. Det handler primært om at implementere tilpasninger og være åben omkring sine behov. I nogle job, som f.eks. at blive pilot, kan mere alvorlig farveblindhed diskvalificere dig. Men det bør ikke afholde nogen fra at søge de fleste erhverv.

Behandlinger og håndtering

Der findes i øjeblikket ingen kur mod farveblindhed, da det skyldes en genetisk mutation i nethinden. Ny forskning undersøger potentielle genterapier. De kan genoprette normalt farvesyn. Disse terapier sigter mod at erstatte det muterede gen, der er ansvarligt for farveblindhed. Teknologien er dog stadig på et tidligt eksperimentelt stadie.

I mellemtiden er der adaptive værktøjer, der kan hjælpe dem med farveblindhed. Specialiserede farvefiltre og briller ændrer lysets bølgelængder. Det gør nogle farver lettere at skelne. Forskellige linser og filtre er designet til bestemte typer af farveblindhed. Farvefiltre og briller giver ikke normalt farvesyn. Men de kan øge kontrasten og hjælpe med at skelne mellem problematiske farvekombinationer. Det kræver lidt tilvænning at bruge dem, men mange finder dem nyttige i dagligdagen. Apps, der omfarver billeder, er en anden mulighed.

Andre taktikker kan gøre tingene lettere for de farveblinde. For eksempel at mærke farver og bruge høj kontrast. Det kan også hjælpe at vælge stærke nuancer. Det er også vigtigt, at forældre, lærere og arbejdsgivere forstår tilstanden. De bør foretage passende tilpasninger. Med nogle tilpasningsstrategier, kreativitet og øget bevidsthed kan den farveblinde håndtere sit synsunderskud og deltage fuldt ud i livet og på arbejdet. Genterapier giver håb om en ægte kur i fremtiden, men praktiske værktøjer og støttestrategier vil fortsat være vigtige undervejs.

Undervisning af farveblinde børn

At opdrage og undervise et farveblindt barn kommer med sit eget unikke sæt af udfordringer. Men med nogle justeringer fra forældre og lærere kan farveblinde børn trives akademisk og udviklingsmæssigt.

Strategier for forældre og lærere

 • Brug teksturer, former og placeringer til at identificere farver. For eksempel kan man forbinde en appelsins ru struktur med farven orange.
 • Mærk farveblyanter, blyanter og tuscher med både skriftfarver og teksturer. Velcro-prikker kan hjælpe børn med at skelne mellem skriveredskaber.
 • Brug visuelle hjælpemidler som farvediagrammer til at hjælpe børnene med at identificere og matche farver.
 • Inddrag historier og figurer, der fremmer bevidstheden om farveblindhed.
 • Tilbyd legetøj som puslespil og huskespil med farvede brikker, der er formet forskelligt.
 • Vælg om muligt whiteboards frem for kridttavler, da kridtfarver kan være svære at skelne fra hinanden.
 • Fremhæv farvebegreber ved hjælp af beskrivelser som lys, mørk, varm, kold.
 • Til små børn skal du bruge farver med meget kontrasterende nuancer. Det gør dem lettere at skelne fra hinanden.

Hjælp til udvikling og læring

 • Skab et farveblindevenligt miljø derhjemme og i skolen ved at bruge farvekoder minimalt.
 • Lær begreber, der ikke er afhængige af farver, som tal, bogstaver og former tidligt.
 • Udsæt børn for kunst, der bruger tekstur og mønster i stedet for farver.
 • Tilskynd til at følge passioner, der ikke er afhængige af farveopfattelse.
 • Samarbejd med lærerne om at tilpasse farvefokuserede lektioner. Erstat farveudtryk med udtryk som skygge, tone, lysstyrke.
 • Gå ind for nødvendige testtilpasninger i skolen som f.eks. alternative farvepaletter til eksamener.

Ved at modificere traditionelle undervisningsmetoder kan farveblinde børn udvikle tillid til deres indlæringsevner og styrker. Nøglen for forældre og lærere er at fokusere på hvert enkelt barns unikke behov.

Øget bevidsthed

Farveblindhed rammer omkring 1 ud af 12 mænd og 1 ud af 200 kvinder på verdensplan. Alligevel er der stadig mangel på opmærksomhed og forståelse for denne almindelige tilstand. At øge bevidstheden er nøglen til at opbygge et mere inkluderende samfund for de farveblinde.

Der er flere måder, hvorpå vi kan fremme bevidstheden:

 • Lær børn tidligt om farveblindhed for at fremme accept og tilpasning. Lær dem, hvordan farver kan se forskellige ud. Vis dem, hvordan man beskriver farver uden at bruge deres navne. Tilskynd til empati og inklusion.
 • Gør arbejdspladser og offentlige rum farveblindevenlige. Brug symboler eller mønstre, ikke kun farver, til skilte og etiketter. Vær fortaler for design, der er tilgængeligt for farveblinde. Mange enkle ændringer kan gøre det lettere at navigere i omgivelserne.
 • Tal åbent om farveblindhed og dine erfaringer for at hjælpe med at tackle myter og misforståelser. Jo mere synlige farveblinde stemmer er, jo mere forståelse vil der være. Del tips på de sociale medier.
 • Støt velgørenhedsorganisationer og organisationer, der fremmer inklusion og tilgængelighed for farveblinde. De giver nyttig information og ressourcer til at uddanne samfundet. Du kan melde dig som frivillig eller donere for at hjælpe deres arbejde.
 • Råb op om tilfælde af farveblind diskrimination, uanset hvor små de er. Det understreger, at der stadig er behov for forandring. Diskrimination kommer ofte af uvidenhed, og forsigtig fortalervirksomhed kan oplyse.
 • Tilskynd til medierepræsentation af farveblinde karakterer og historier. Det bør afspejle mangfoldigheden af erfaringer. Mere repræsentation fører til større accept.

At øge bevidstheden kræver ikke store offentlige kampagner. En lille, konsekvent indsats for at uddanne folk omkring dig og advokere for farveblindes behov gør en værdifuld forskel. Øget bevidsthed fører til et samfund med mere medfølelse. Det øger også villigheden til at imødekomme farveblindhed.

Fremtiden for de farveblinde

Der er flere lovende områder inden for forskning og teknologi, der fokuserer på at forbedre det fremtidige liv for mennesker med farveblindhed:

Forskning i behandlinger og kure

Forskning i genterapi sigter mod potentielt at korrigere genetiske mutationer, der forårsager farveblindhed. Undersøgelser har vist lovende resultater med at reparere farveblindhed hos dyr. Kliniske forsøg på mennesker er begyndt at udvikle sig. Forskere håber, at genterapi en dag kan gøre det muligt for visse farveblinde mennesker altid at se hele farvespektret.

Forskerne undersøger også, hvordan man kan skabe skræddersyede briller eller kontaktlinser til at modvirke farveblindhed. De ønsker at gøre dette på individuel basis. Disse kunne fungere ved selektivt at filtrere lys for at justere brugerens farveopfattelse. Prototyperne er stadig på et tidligt stadie, men viser allerede en vis succes med at forbedre farveopfattelsen. Med yderligere udvikling vil sådanne hjælpemidler kunne hjælpe farveblinde betydeligt.

Øget tilgængelighed og support

Interessegrupper stræber efter at øge bevidstheden om og imødekomme farveblindes behov i samfundet. Vi fokuserer på at skabe farveblindevenlige designs til uddannelsesværktøjer og trafiklys. Nogle presser også på for øget screening for farveblindhed i skoler og på arbejdspladser. Det vil give tidlig hjælp til de berørte. Efterhånden som bevidstheden og ressourcerne vokser, kan de farveblinde forvente forbedret adgang og inklusion. Fremadrettet kan de forvente disse forbedringer.

Nye teknologier har også til formål at hjælpe farveblinde ved at ændre farverne i deres synsfelt. Apps kan skifte farver, så de er lettere at skelne på telefon- eller computerskærme. Nogle virksomheder er endda ved at udvikle specialiserede linser. Linserne identificerer og modificerer farver i det fysiske miljø. Sådanne innovationer kan gøre det muligt for farveblinde at opfatte en bredere vifte af nuancer.

Efterhånden som folk forstår og accepterer farveblindhed bedre, får de berørte flere chancer for at trives. Løbende teknologiske og medicinske fremskridt giver håb om flere hjælpsomme løsninger i fremtiden. Der er stadig udfordringer. Men udsigterne er lyse for at give farveblinde mulighed for fuldt ud at engagere sig i og nyde den pulserende verden omkring dem.

da_DKDanish