Integritetspolicy

  HK IDEAMY LIMITED ("oss", "vi" eller "vår") driver webbplatsen Covisn.com ("tjänsten"). Denna sida informerar dig om vår policy avseende insamling, användning och utlämnande av personlig information när du använder vår tjänst. Vi kommer inte att använda eller dela din information med någon annan än vad som beskrivs i denna sekretesspolicy. Vi använder din personliga information för att tillhandahålla och förbättra tjänsten. Genom att använda tjänsten samtycker du till insamling och användning av information i enlighet med denna policy. Om inte annat anges i denna sekretesspolicy har termer som används i denna sekretesspolicy samma betydelse som i våra villkor, tillgängliga på https://www.covisn.com

Insamling och användning av information

När du använder vår tjänst kan vi be dig att förse oss med viss personligt identifierbar information som kan användas för att kontakta eller identifiera dig. Personligt identifierbar information ("Personlig information") kan inkludera, men är inte begränsad till:

  • Namn
  • E-postadress
  • Telefonnummer
  • Adress

Loggdata

Vi samlar in information som din webbläsare skickar när du besöker vår tjänst ("loggdata"). Denna loggdata kan innehålla information som din dators Internet Protocol ("IP") -adress, webbläsartyp, webbläsarversion, sidorna i vår tjänst som du besöker, tid och datum för ditt besök, den tid som spenderas på dessa sidor och annan statistik.

Kakor

Cookies är filer med små mängder data, som kan innehålla en anonym unik identifierare. Cookies skickas till din webbläsare från en webbplats och lagras på din dators hårddisk.

Vi använder "cookies" för att samla in information. Du kan instruera din webbläsare att vägra alla cookies eller att ange när en cookie skickas. Om du inte accepterar cookies kan det dock hända att du inte kan använda vissa delar av vår tjänst.

Tjänsteleverantörer

Vi kan anställa tredjepartsföretag och individer för att underlätta vår tjänst, för att tillhandahålla tjänsten på våra vägnar, för att utföra tjänsterelaterade tjänster eller för att hjälpa oss att analysera hur vår tjänst används.

Dessa tredje parter har endast tillgång till dina personuppgifter för att utföra dessa uppgifter för vår räkning och är skyldiga att inte avslöja eller använda dem för något annat ändamål.

Spåra inte

Observera att vi inte ändrar vår webbplats metoder för insamling och användning av data när vi ser en Do Not Track-signal från din webbläsare.

Dina rättigheter

Enligt tillämplig lag har du följande rättigheter:

Tillgång till din information: Du har rätt att begära en kopia av de personuppgifter vi har om dig.

Korrigera din information: Vi vill ha korrekta personuppgifter om dig. Kontakta oss om du anser att de personuppgifter vi har inte är uppdaterade eller korrekta, så rättar vi till dem åt dig.

Radering av dina uppgifter: Du har rätt att be oss radera personuppgifter om dig om de inte längre behövs för det ändamål de samlades in, du har återkallat ditt samtycke, du har en giltig invändning mot att vi använder dina personuppgifter, eller vår användning av dina personuppgifter strider mot lagen eller våra andra rättsliga skyldigheter.

Invändningar mot hur vi får använda din information: Du har rätt att när som helst begära att vi slutar använda dina personuppgifter för direkt marknadsföring. Om vi använder dina personuppgifter på grundval av berättigat intresse kommer vi dessutom, om du ber oss om det, att sluta använda dessa personuppgifter om det inte finns övervägande berättigade skäl att fortsätta.

Begränsa hur vi får använda din information: I vissa fall kan du be oss att begränsa hur vi använder dina personuppgifter. Denna rättighet kan till exempel gälla när vi kontrollerar riktigheten i de personuppgifter om dig som vi har eller bedömer giltigheten i en invändning som du har gjort mot vår användning av dina uppgifter. Rätten kan också gälla om det inte längre finns någon grund för att använda dina personuppgifter men du inte vill att vi ska radera informationen. Om denna rättighet utövas på ett giltigt sätt får vi endast använda de relevanta personuppgifterna med ditt samtycke, för rättsliga anspråk eller om det finns andra skäl av allmänt intresse att göra det.

Automatiserad bearbetning: Om vi använder dina personuppgifter på en automatiserad grund för att fatta beslut som väsentligt påverkar dig, har du rätt att begära att beslutet granskas av en person till vilken du kan göra framställningar och bestrida beslutet. Denna rättighet gäller endast om vi använder dina uppgifter med ditt samtycke eller som en del av ett avtalsförhållande med dig.

Återkalla samtycke till användning av dina personuppgifter: Om vi använder dina personuppgifter med ditt samtycke kan du när som helst återkalla detta samtycke och vi kommer att sluta använda dina personuppgifter för det eller de ändamål för vilka samtycke gavs. Observera dock att detta inte kommer att påverka någon behandling som redan har ägt rum.

Kontakta oss om du vill utöva någon av dessa rättigheter. Du hittar kontaktuppgifterna nedan.

Lagring av uppgifter

När du gör en beställning via webbplatsen kommer vi att behålla din beställningsinformation för våra register om och tills du ber oss att radera denna information.

Säkerhet

Säkerheten för din personliga information är viktig för oss, men kom ihåg att ingen metod för överföring över Internet eller metod för elektronisk lagring är 100% säker. Även om vi strävar efter att använda kommersiellt acceptabla medel för att skydda din personliga information, kan vi inte garantera dess absoluta säkerhet.

Länkar till andra webbplatser

Vår tjänst kan innehålla länkar till andra webbplatser som inte drivs av oss. Om du klickar på en länk från tredje part kommer du att dirigeras till den tredje partens webbplats. Vi rekommenderar starkt att du läser igenom sekretesspolicyn för varje webbplats du besöker.

Vi har ingen kontroll över och tar inget ansvar för innehåll, sekretesspolicyer eller praxis på tredje parts webbplatser eller tjänster.

Barns integritet

Vår tjänst riktar sig inte till personer under 18 år ("barn").

Vi samlar inte medvetet in personligt identifierbar information från barn under 18 år. Om du är förälder eller vårdnadshavare och du är medveten om att ditt barn har försett oss med personlig information, vänligen kontakta oss. Om vi upptäcker att ett barn under 18 år har försett oss med personuppgifter kommer vi omedelbart att radera sådana uppgifter från våra servrar.

Ändringar av denna integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att publicera den nya sekretesspolicyn på denna sida.

Vi rekommenderar att du regelbundet läser igenom denna integritetspolicy för eventuella ändringar. Ändringar i denna sekretesspolicy träder i kraft när de publiceras på denna sida.

Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss på support@covisn.com