Polityka prywatności

  HK IDEAMY LIMITED ("my", "nas" lub "nasz") prowadzi stronę internetową Covisn.com ("Usługa"). Ta strona informuje o naszych zasadach dotyczących gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych podczas korzystania z naszej Usługi. Nie będziemy wykorzystywać ani udostępniać danych użytkownika nikomu, z wyjątkiem przypadków opisanych w niniejszej Polityce prywatności. Wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w celu świadczenia i ulepszania Usługi. Korzystając z Usługi, użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie informacji zgodnie z niniejszą polityką. O ile w niniejszej Polityce prywatności nie określono inaczej, terminy użyte w niniejszej Polityce prywatności mają takie samo znaczenie, jak w naszych Warunkach, dostępnych pod adresem https://www.covisn.com.

Gromadzenie i wykorzystywanie informacji

Podczas korzystania z naszej Usługi możemy poprosić użytkownika o podanie pewnych danych osobowych, które mogą zostać wykorzystane do skontaktowania się z użytkownikiem lub jego identyfikacji. Dane osobowe ("Dane Osobowe") mogą obejmować między innymi:

  • Nazwa
  • Adres e-mail
  • Numer telefonu
  • Adres

Dane dziennika

Gromadzimy informacje, które przeglądarka użytkownika wysyła za każdym razem, gdy odwiedza on naszą Usługę ("Dane dziennika"). Te dane dziennika mogą zawierać takie informacje, jak adres protokołu internetowego ("IP") komputera, typ przeglądarki, wersja przeglądarki, odwiedzane strony naszej Usługi, godzina i data wizyty, czas spędzony na tych stronach i inne statystyki.

Pliki cookie

Pliki cookie to pliki zawierające niewielką ilość danych, które mogą zawierać anonimowy, niepowtarzalny identyfikator. Pliki cookie są wysyłane do przeglądarki z witryny internetowej i przechowywane na dysku twardym komputera.

Używamy plików "cookie" do zbierania informacji. Użytkownik może poinstruować swoją przeglądarkę, aby odrzucała wszystkie pliki cookie lub wskazywała, kiedy plik cookie jest wysyłany. Jeśli jednak użytkownik nie zaakceptuje plików cookie, może nie być w stanie korzystać z niektórych części naszej Usługi.

Dostawcy usług

Możemy zatrudniać firmy i osoby trzecie w celu ułatwienia korzystania z naszej Usługi, świadczenia Usługi w naszym imieniu, świadczenia usług związanych z Usługą lub pomagania nam w analizowaniu sposobu korzystania z naszej Usługi.

Te osoby trzecie mają dostęp do Danych osobowych użytkownika wyłącznie w celu wykonywania tych zadań w naszym imieniu i są zobowiązane do nieujawniania ani niewykorzystywania ich w żadnym innym celu.

Nie śledź

Należy pamiętać, że nie zmieniamy praktyk gromadzenia i wykorzystywania danych w naszej Witrynie, gdy widzimy sygnał Do Not Track z przeglądarki użytkownika.

Twoje prawa

Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi przysługują następujące prawa:

Dostęp do informacji o użytkowniku: Użytkownik ma prawo zażądać kopii przechowywanych przez nas jego danych osobowych.

Poprawianie informacji: Chcemy mieć dokładne dane osobowe użytkowników. Jeśli uważasz, że posiadane przez nas dane osobowe nie są aktualne lub prawidłowe, skontaktuj się z nami, a my je poprawimy.

Usuwanie informacji o użytkowniku: Użytkownik ma prawo poprosić nas o usunięcie jego danych osobowych, jeśli nie są one już potrzebne do celu, w jakim zostały zebrane, użytkownik wycofał swoją zgodę, użytkownik ma uzasadniony sprzeciw wobec wykorzystywania przez nas jego danych osobowych lub jeśli wykorzystywanie przez nas jego danych osobowych jest sprzeczne z prawem lub naszymi innymi zobowiązaniami prawnymi.

Sprzeciw wobec sposobu, w jaki możemy wykorzystywać dane użytkownika: Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie zażądać od nas zaprzestania wykorzystywania jego danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego. Ponadto, jeśli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika na podstawie uzasadnionego interesu, na żądanie użytkownika zaprzestaniemy wykorzystywania tych danych osobowych, chyba że istnieją nadrzędne uzasadnione powody do ich dalszego wykorzystywania.

Ograniczenie sposobu, w jaki możemy wykorzystywać informacje o użytkowniku: W niektórych przypadkach użytkownik może poprosić nas o ograniczenie sposobu, w jaki wykorzystujemy jego dane osobowe. Prawo to może mieć zastosowanie na przykład w sytuacji, gdy sprawdzamy prawidłowość posiadanych przez nas danych osobowych użytkownika lub oceniamy zasadność wniesionego przez użytkownika sprzeciwu wobec wykorzystywania przez nas jego danych. Prawo to może mieć również zastosowanie, gdy nie ma już podstawy do wykorzystywania danych osobowych użytkownika, ale użytkownik nie chce, abyśmy je usunęli. W przypadku ważnego skorzystania z tego prawa, możemy wykorzystywać odpowiednie dane osobowe wyłącznie za zgodą użytkownika, w celu dochodzenia roszczeń prawnych lub w przypadku, gdy istnieją inne powody leżące w interesie publicznym.

Zautomatyzowane przetwarzanie: Jeśli wykorzystujemy dane osobowe użytkownika w sposób zautomatyzowany w celu podejmowania decyzji, które mają znaczący wpływ na użytkownika, użytkownik ma prawo zażądać, aby decyzja została zweryfikowana przez osobę fizyczną, której może przedstawić swoje uwagi i zakwestionować decyzję. Prawo to ma zastosowanie wyłącznie w przypadku, gdy wykorzystujemy dane użytkownika za jego zgodą lub w ramach stosunku umownego z użytkownikiem.

Wycofanie zgody na wykorzystanie danych osobowych użytkownika: W przypadku, gdy wykorzystujemy dane osobowe użytkownika za jego zgodą, użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie, a my zaprzestaniemy wykorzystywania jego danych osobowych do celów, dla których zgoda została udzielona. Należy jednak pamiętać, że nie będzie to miało wpływu na przetwarzanie, które już miało miejsce.

Jeśli chcesz skorzystać z któregokolwiek z tych praw, skontaktuj się z nami. Dane kontaktowe można znaleźć poniżej.

Zatrzymywanie danych

Gdy użytkownik złoży zamówienie za pośrednictwem Witryny, zachowamy jego Informacje o zamówieniu w naszych rejestrach, chyba że użytkownik poprosi nas o usunięcie tych informacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo danych osobowych użytkownika jest dla nas ważne, ale należy pamiętać, że żadna metoda transmisji przez Internet ani metoda elektronicznego przechowywania danych nie jest bezpieczna. Chociaż staramy się wykorzystywać komercyjnie akceptowalne środki w celu ochrony danych osobowych użytkownika, nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa.

Linki do innych stron

Nasza usługa może zawierać łącza do innych witryn, które nie są przez nas obsługiwane. Kliknięcie łącza strony trzeciej spowoduje przekierowanie do witryny tej strony trzeciej. Zdecydowanie zalecamy zapoznanie się z Polityką prywatności każdej odwiedzanej witryny.

Nie mamy żadnej kontroli i nie ponosimy żadnej odpowiedzialności za treści, politykę prywatności lub praktyki stron lub usług stron trzecich.

Prywatność dzieci

Nasza Usługa nie jest skierowana do osób poniżej 18 roku życia ("Dzieci").

Nie zbieramy świadomie danych osobowych od dzieci poniżej 18 roku życia. Jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem i wiesz, że Twoje dziecko przekazało nam Dane osobowe, skontaktuj się z nami. Jeśli odkryjemy, że dziecko poniżej 18 roku życia przekazało nam Dane osobowe, natychmiast usuniemy takie informacje z naszych serwerów.

Zmiany w niniejszej Polityce prywatności

Od czasu do czasu możemy aktualizować naszą Politykę prywatności. Powiadomimy użytkownika o wszelkich zmianach, publikując nową Politykę prywatności na tej stronie.

Zaleca się okresowe sprawdzanie niniejszej Polityki prywatności pod kątem wszelkich zmian. Zmiany w niniejszej Polityce prywatności wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na tej stronie.

Kontakt

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy o kontakt pod adresem support@covisn.com.