Komplett guide för 2024: Navigera i livet med röd-grön färgblindhet

se genom färgblinda glasögon

Rödgrön färgblindhet har många undertyper. Det är den vanligaste formen av färgblindhet och orsakar cirka 99% av alla färgseendeproblem. Det uppstår när de röda och gröna receptorerna i näthinnan inte fungerar korrekt. Resultatet blir att rött och grönt ser likadant ut, vilket leder till en förlust av detaljer.

Donut data graf display rödgrön färgblindhet är den vanligaste typen av färgblindhet

Här är en komplett guide om rödgrön färgblindhet som hjälper dig att förstå detta tillstånd bättre.

Vad betyder rödgrön färgblindhet

Röd-grön färgblindhet är ett tillstånd. Det begränsar en persons förmåga att skilja rött från grönt. Det finns fyra primära varianter av detta tillstånd: Deuteranomali, Deuteranopi, Protanomali och Protanopi.

Detta tillstånd tillskrivs ofta specifika gener. Det hindrar hjärnans förmåga att se skillnader mellan rött och grönt. Som ett resultat kämpar personer med denna färgblindhet för att skilja dessa två färger från varandra. De kan också missta andra färger för rött eller grönt.

Många dagliga sysslor kan vara en utmaning för personer med röd-grön färgblindhet. Trafiksignaler kan vara ett problem. Till exempel ser färgblinda personer brandbilar som svarta, inte röda. De har också svårt att skilja på gröna och gula lampor.

Andra uppgifter, som att läsa kartor och identifiera pengar, kan också vara svåra. Att känna igen blod i medicinska situationer kan också vara svårt.

Röd-grönt färgblinda kan också ha svårt att skilja på fler färger. Till exempel lila och blått, eller gult och grönt. Detta tillstånd kan också göra det svårt för dem att skilja på frukt och grönsaker. De kan till exempel förväxla röda äpplen med grön spenat.

Vilka är typerna av rödgrön färgblindhet?

Det finns fyra typer av röd-grön färgblindhet:

Donut datagraf visar procentandel av 4 typer rödgrön färgblindhet, Deuteranomali är de flesta av rödgrön färgblindhet

Deuteranomali (svagt grön)

Deuteranomali - Personer med detta tillstånd är mindre känslig för grönska ljus än normalt, men deras förmåga att se rött är vanligtvis opåverkad.

Ungefär 6% av männen och 0,4% av kvinnorna har deuteranopi i USA.

Ordet "deuteranomali" kommer från grekiskan. Deutero betyder andra eller dubbla. Och anomalia betyder avvikelse eller abnormitet. Namnet betyder att denna typ av färgseendebrist orsakas av en abnormitet i en av tapparna i näthinnan. Tapparna är känsliga för grönt ljus men inte för rött ljus.

Deuteranopia (frånvaro av grönt)

Deuteranopia kännetecknas av en brist på gröna konersom är känsliga för våglängder runt 564 nm och 544 nm (grönt).

Som ett resultat kan personer med deuteranopi ser bara röda och gula nyanser. Avsaknaden av gröna nyanser gör det svårare för dem att skilja mellan nyanser av rött, orange, brunt och gult. Deras blå och lila färger ser mer lika ut än vad de gör för personer med normal syn.

Mer än 5% av den manliga befolkningen och mindre än 1% av den kvinnliga befolkningen.

Protanomaly (svag röd)

Protanomali- Personer med protanomali har svårt att se rött som skiljer sig från gult eller brunt. Detta gäller särskilt på natten eller i svagt ljus. Ordet "protanomali" betyder samma sak, men för rött ljus istället för grönt.

Den orsakas av en mutation i antingen L- eller M-opsin-genen på kromosom 7. Genen kodar för ett av två pigment som används för att se kortvågigt ljus (blått).

Cirka 1% av männen och 0,02% av kvinnorna har detta tillstånd.

Protanopia (röd frånvaro)

Protanopia är en komplett Förlust av känslighet för rött ljus.. Personer med detta tillstånd kan inte se skillnaden mellan färger som rött och brunt, rosa och orange, eller rödbrunt och lila. Ordet "protanopia" kommer från de grekiska orden "proto-" (före) och "-anoia" (seende).

Cirka 1% av männen och 0,03% av kvinnorna har detta tillstånd.

Tecken och symtom

Termen "röd-grön färgblindhet" är lite missvisande. Problemet är inte rött, grönt eller blått. Det handlar om hur din hjärna ser dem. Rödgrön färgblindhet påverkar förmågan att skilja på rött, orange och gult. Det påverkar också förmågan att skilja på gröngult, gulgrönt och blågrönt.

Vad ser rödgröna färgblinda människor

Du har svårt att skilja mellan röda och gröna trafikljus;

Du förväxlar liknande nyanser av grönt när du handlar frukt;

Man förväxlar ofta en julgransprydnad med en bit broccoli;

Du tror att alla bruna föremål ser svarta ut.

gemensam vs färgblind se kakan
Normal VS Röd-grön färgblind

Varför har människor?

Röd-grön färgblindhet är ett genetiskt tillstånd som påverkar din förmåga att se vissa färger. I vissa fall ser personer med röd-grön färgblindhet bara grönt och brunt som olika. Andra kan inte skilja på rött och orange eller gult och grönt.

Anledningen till att människor har röd-grön färgblindhet är att de celler i ögonen som ska upptäcka rött ljus inte fungerar. Det innebär att de inte ser rött som personer med normal syn gör. Antingen ser de dem inte alls eller så ser de dem som något annat, som apelsiner eller bruna färger.

Färgblindhet kan drabba ett eller båda ögonen. Detta kallas dikromaci. Det beror på vilka tappar som inte fungerar.

Brist på röd-grön färgseende - vanligare än du tror

 Rödgrön färgblindhet är den vanligaste formen av färgblindhet hos män och drabbar 7 procent av alla män. Hos kvinnor är det däremot sällsynt och drabbar endast 0,4 procent av alla kvinnor.

Antalet personer som är färgblinda uppskattas till cirka 1 av 12 män och 1 av 200 kvinnor. Det finns dock inga tillförlitliga siffror på hur många människor som är drabbade av röd-grön färgblindhet.

Top10 befolkning av röd-grön färgblinda i länder

Top10 befolkning av röd-grön färgblinda i länder graf info
 1. Kina: 107 miljoner
 2. Indien74 miljoner euro
 3. Förenta staterna:32 miljoner
 4. Indonesien: 29 miljoner
 5. Pakistan: 28 miljoner
 6. Brasilien: 25 miljoner
 7. Nigeria: 20 miljoner
 8. Bangladesh: 19 miljoner
 9. Ryssland:14 miljoner
 10. Mexiko: 12 miljoner

Genetiska faktorer: Är färgblindhet ärftligt?

Rödgrön färgblindhet är en X-kopplad recessiv sjukdom

Rödgrön färgblindhet beror på en onormal gen på X-kromosomen. Män har en X-kromosom och en Y-kromosom medan kvinnor har två X-kromosomer. Om en man ärver två dåliga kopior av genen blir han färgblind. Men en kvinna får bara en dålig kopia. Hennes andra kopia kan kompensera för det. Om både män och kvinnor är färgblinda påverkas de lika mycket.

Den är ärftlig och kan överföras från båda föräldrarna.

Om båda föräldrarna har röd-grön färgblindhet är risken 25 procent att deras barn drabbas. Om bara en förälder har rödgrön färgblindhet är risken 50 procent att barnet drabbas. Men om ingen av föräldrarna har rödgrön färgblindhet finns det ingen risk att deras barn får det.

Trauma eller skada på ögat, synnerven eller hjärnan kan också orsaka färgblindhet. Det kan också AMD.

AMD påverkar den centrala synen. Den orsakar pigmentförlust i gula fläcken på baksidan av ögats näthinna. Det är i gula fläcken som de ljuskänsliga cellerna (fotoreceptorerna) finns.

Hur ställer man diagnos?

Det finns flera tester som läkare använder för att testa rödgrön färgblindhet. Vissa är enkla. Andra kräver specialutrustning, t.ex. en ögonundersökning med en maskin som kallas anomaloskop. Det mäter hur väl en person kan skilja mellan två liknande färger.

Ishihara-testet

Ishihara-testet för färgseende är ett vanligt test som används för att identifiera röd-grön färgblindhet. I testet används en serie cirklar som innehåller siffror som är tryckta i olika färger. Patienten ombeds att identifiera siffrorna.

Följande bild visar ett exempel på testet:

Testa om ditt öga har eller inte har färgblindhet

ishihara färgblind testplatta nummer 1

Genomsnittlig person: Ko

Röd-grön färgblindhet: Hjort

Genomsnittlig person:  26

Röd färgblindhet: 6

Grön färgblindhet: 2

ishihara färgblind testplatta nummer 3

Genomsnittlig person: 6

Röd-grön färgblindhet: 5

Fullfärg svaghet: INGEN

Genomsnittlig person: Purple Line och Red Line

Röd färgblindhet: Purple Line

Grön färgblindhet: Röd linje

ishihara färgblind testplatta nummer 5

Genomsnittlig person: Nej Ingen

Röd Grön Färg Svaghet: Kurva Linje

ishihara färgblind testplatta nummer 6

Genomsnittlig person: 424

Röd färgblindhet: 2

Grön färgblindhet: 44

Anomaloskopet

(Källa)

Den Anomaloskop är en apparat som använder ljus och ett filter för att dela upp färger. Detta visar vilka våglängder ditt öga absorberar. En färgblind person absorberar mer ljus än hen kan uppfatta, medan en person med normal syn absorberar mindre. Anomaloscope hjälper dig att se om du har röd/grön färgblindhet. Det gör det genom att mäta hur mycket ljus dina ögon absorberar.

Anomaloskopiskt test av Oculus HMC

Testet består av två olika lampor: en röd och en grön (även om vissa modeller använder vitt ljus istället och kan blanda in andra färger). Titta genom okularet på dessa lampor. Använd filter över varje öga. Det ena släpper bara igenom rött ljus. Det andra släpper bara igenom grönt ljus. Cirklarna ser svarta eller grå ut när de ses med båda filtren samtidigt. Men de blir färgade när de ses för sig själva med bara ett filter. Detta innebär att din näthinna har någon defekt som påverkar uppfattningen av rött eller grönt (eller båda).

Färgmatchning

Om du gör ett färgblindtest är det troligt att testet kommer att använda ett speciellt färgmatchningsdiagram. Detta är det bästa sättet att testa för röd-grön färgblindhet. Det kräver att du matchar färgerna på din skärm med färgerna på ett tryckt diagram. Diagrammet har rutor med rött, grönt, gult och blått.

Det finns två huvudtyper av färgmatchningstester. Ett använder färgade brickor. Den andra använder färgade prickar med mönster under. För att göra denna typ av test måste du placera varje bricka eller prick på rätt plats på vardera sidan av en delningslinje (eller i vissa fall över ett annat mönster). Du bör använda denna information om var varje kvadrat passar för att hitta nyansen på varje kvadrat. Du kan kalla dem med deras nummer eller bokstavskod (t.ex. "kvadrat 2A").

Kan rödgrön färgblindhet botas?

Det finns inget botemedel mot rödgrön färgblindhet. Om du är färgblind har du ett underskott i näthinnans tappceller, som ansvarar för färgseendet. Dessa celler kan inte se vissa typer av ljus som de ska. Därför kan de inte överföra information till hjärnan. Det är därför personer med röd-grön färgblindhet ofta blandar ihop grönt och brunt eller blått och grått.

Det enda sättet att bota röd-grön färgblindhet är att ersätta skadade konceller med friska. Men det har inte gjorts mycket forskning på detta område. Det beror på etiska betänkligheter kring stamceller.

Livet genom linsen: Verklig erfarenhet av färgblindhet

Behandlingar för röd-grön färgblindhet existera. De kan hjälpa personer med detta tillstånd att se färger tydligare. De inkluderar glasögon, kontaktlinser.

Glasögon för färgblinda

röd grön färg blind TPG-038

Om du är färgblind kan färgblinda glasögon vara den mest effektiva behandlingen för rödgrön färgblindhet. Färgblinda glasögon har ett filter som är utformat för att förstärka de färger som ses av den färgblinda personen. Detta kan hjälpa en person med rödgrön färgblindhet att se färger. Det kan hjälpa dem att utföra vardagliga uppgifter lättare.

Glasögon för färgblinda passar inte alla. De är kostsamma och täcks inte alltid av försäkringar eller program som Medicare eller Medicaid. Men om du har lite pengar att spendera på dig själv eller någon annan som vill ha bättre syn. Men de vill inte ha kirurgi eller laserbehandling. Då kan detta vara bra alternativ för dig!

Färgade kontaktlinser för rödgrön färgblindhet

röd grön färgblind kontakter paket bild

Färgade kontaktlinser är ett kirurgiskt alternativ för personer med rödgrön färgblindhet. De fungerar genom att filtrera bort de våglängder som du inte kan se, så att du kan se dessa färger korrekt.

Hur fungerar det? Färgade kontaktlinser finns i många nyanser. De filtrerar bort en del ljus som ditt öga inte kan uppfatta. Detta gör att du ser tydligare. Om du till exempel har röd-grön färgblindhet kan blåtonade kontaktlinser hjälpa. De filtrerar bort de röda eller gröna våglängderna framför dina ögon. Det gör det lättare för dig att skilja dem åt. Det innebär att färgerna blir ljusare, mer levande och mindre urvattnade.

Det finns ännu inga vetenskapliga bevis för detta. Men vissa studier tyder på att färgade kontaktlinser också kan förbättra kontrastkänsligheten. Detta gäller för personer som bär glasögon eller har nedsatt syn, t.ex. makuladegeneration (AMD). Vissa patienter rapporterar också förbättrad syn efter att ha burit färgade kontakter i flera månader. Andra märker ingen skillnad.

Färgblinda glasögon hjälper dig att klara Ishihara-testet

Vad är glasögon för färgblindhet röd-grön?

Korrektionsglasögon för röd-grön färgblindhet är linser. De hjälper personer med röd-grön färgblindhet att se skillnaden mellan nyanser av rött och grönt. Dessa glasögon är till för personer som har svårt att skilja dessa två färger åt. De innehåller speciella linser som filtrerar bort vissa våglängder av ljus så att de kan ses tydligare.

Hur fungerar rödgröna glasögon för färgblinda?

Röd-grön färgblinda glasögon filtrerar bort en del ljus. Detta gör att det ljus som finns kvar blir tydligare för en person med rödgrön färgblindhet. Glasögonen gör en av två saker. Antingen filtrerar de bort allt utom de synliga våglängderna. Eller så filtrerar de bort specifika våglängder för att hjälpa till med en viss typ av färgbrist (som protanopi).

Färgblindglasögon, även kända som Aniridia-glasögon, är den vanligaste formen av synkorrigering för personer med färgblindhet. De är tillverkade av polykarbonat och kan filtrera bort vissa våglängder i ljuset. Detta gör att man kan se världen på ett annat sätt genom att man kan se tydligare än man annars skulle kunna göra.

Fördelar med glasögon för färgblinda

 • Förbättra ditt dagliga liv
 • Klarar tester av färgblindhet
 • Korrigera färgblindhet
 • Öka självförtroendet i sociala situationer
 • Skaffa rätt solskydd för dina aktiviteter

Färgblind Kontaktlinser Fördelar

 • Glasögonfri lösning för färgkorrigering
 • Klarar tester av färgblindhet
 • Undvik pinsamheter
 • Ett lyft för självförtroendet
 • Se bra ut på foton
 • Förebygga diskriminering
 • Bättre möjligheter till arbete

Kontaktlinser för färgblindhet är ett alternativ till färgblinda glasögon. De är tillverkade av polymetylmetakrylat (PMMA) och kan bäras över dina vanliga kontaktlinser om du redan har sådana. PMMA fungerar som ett filter som gör att du kan se världen på ett annat sätt genom att filtrera bort vissa våglängder av ljus. Detta gör att du kan se världen i ett klarare ljus än du annars skulle kunna se den i.

Ofta ställda frågor:

Vid vilken ålder kan färgblindhet diagnostiseras?

Färgblindhet diagnostiseras vanligtvis i unga år, ofta när barn börjar lära sig färger.

Kan färgblindhet påverka inlärningen?

Det kan göra vissa uppgifter mer utmanande, men med rätt stöd är det inte ett hinder för akademisk framgång.

Kan en person med färgblindhet fortfarande köra bil?

Ja, de kan fortfarande köra bil, men färgerna på trafikljusen kan se annorlunda ut för dem.

Kan färgblindhet hoppa över en generation?

Ja, det är möjligt. Den gen som orsakar röd-grön färgblindhet är recessiv och finns på X-kromosomen, vilket innebär att den kan nedärvas i tysthet.

Kan färgblindhet förebyggas?

Eftersom det vanligtvis är ett genetiskt tillstånd kan det inte förebyggas.

Kan man plötsligt bli färgblind?

De flesta fall av färgblindhet är ärftliga och finns redan vid födseln. Vissa sjukdomar, tillstånd eller exponering för vissa kemikalier kan dock orsaka färgblindhet.

Kan livsstil påverka färgblindhet?

Livsstil påverkar inte genetisk färgblindhet, men vissa livsstilsfaktorer kan bidra till förvärvade färgseendeproblem.

Kan personer med färgblindhet gå med i militären?

Det beror på hur allvarlig bristen är och hur specifik gren av militären.

Hur påverkar färgblindhet barn i skolan?

Det kan påverka inlärningsaktiviteter som bygger på färger, men de flesta barn anpassar sig bra med rätt stöd.

Kan livsmedel eller kosttillskott förbättra färgblindhet?

Livsmedel eller kosttillskott kan inte korrigera genetisk färgblindhet.

Slutsats

Att lära sig leva med rödgrön färgblindhet kan vara en skrämmande uppgift. Det finns många saker som pengar, bilkörning och till och med människor som du trodde att du kände mycket väl, men din rödgröna färgblindhet har förändrat dem alla

Det som en gång var enkelt är nu svårt och lämnar dig med så många frågor. Blinddejter, semestrar, cykling eller bara att komma hem från jobbet kan orsaka ångest på grund av all osäkerhet.

Färgblinda glasögon hjälper rödgrönt färgblinda att öppna en ny värld av färger, vilket gör det lättare att gå ut, arbeta, resa och studera samtidigt som man undviker störande situationer.

Artiklar som kan intressera dig

80 överraskande fakta om färgblindhet

Hur man klarar testet för färgblindhet

Den senaste forskningen om akromatopsi och möjliga behandlingar

Lämna ett svar

sv_SESwedish