Jak ślepota barw wpływa na fotoreceptory w oku?

Jak ślepota barw wpływa na fotoreceptory w oku?

Ślepota barw dotyka około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet pochodzenia północnoeuropejskiego. Jest to znaczna część populacji i ważne jest, aby zrozumieć, jak działa ludzkie oko i jak ślepota barw może wpływać na postrzeganie kolorów przez daną osobę. W tym wpisie na blogu omówimy fotoreceptory w oku i ich związek ze ślepotą barw.

Jaka część oka zawiera fotoreceptory?

gdzie fotoreceptory w oku
Źródło: askabiologist.asu.edu

Siatkówka to cienka warstwa tkanki nerwowej w tylnej części oka. Znajdują się w niej fotoreceptory - komórki wrażliwe na światło, które wykrywają przychodzące fotony i wysyłają sygnały do mózgu.

Jak działają fotoreceptory w oku

Fotoreceptory to wyspecjalizowane neurony w siatkówce, które są w stanie wykrywać światło. Istnieją dwa rodzaje fotoreceptorów: pręciki i czopki.

Pręciki i czopki zawierają różne rodzaje fotopigmentów, rodziny białek, które pochłaniają światło o różnych długościach fal i przekształcają je w impulsy elektryczne. Pręciki są znacznie bardziej czułe niż czopki i zapewniają nam widzenie w nocy, a także widzenie peryferyjne. Pręciki reagują również szybciej niż czopki i regenerują się szybciej niż inne neurony w oku.

Fotoreceptory pręcikowe działają najlepiej w słabym świetle i umożliwiają widzenie czarno-białych obrazów w warunkach słabego oświetlenia. Nie widzą kolorów, ale mogą rozróżniać odcienie szarości od bieli do czerni, ponieważ reagują na ruch lub zmiany kontrastu na siatkówce.

Fotoreceptory stożkowe umożliwiają widzenie kolorów i działają najlepiej w warunkach jasnego oświetlenia, gdzie do oka dociera wiele informacji wizualnych jednocześnie. Występują one w trzech rodzajach: Stożki S (wrażliwe na krótkie długości fal), stożki M (wrażliwe na średnie długości fal) i stożki L (wrażliwe na długie długości fal). Każdy typ ma swój unikalny fotopigment, który pochłania kolory inne niż te pochłaniane przez inne pigmenty w ramach tego samego typu stożka.

Połączenie sygnałów z tych trzech typów czopków pozwala nam widzieć pełne spektrum kolorów. Jeśli jednak którykolwiek z tych czopków nie działa prawidłowo, może to mieć wpływ na widzenie kolorów.

Rola fotoreceptorów w postrzeganiu kolorów

Fotoreceptor to wyspecjalizowana komórka, która wykrywa światło i wysyła sygnał do mózgu. Siatkówka ma dwa rodzaje fotoreceptorów: pręciki i czopki.

Siatkówka to warstwa wrażliwej na światło tkanki w tylnej części oka. Przesyła ona informacje wizualne przez nerw wzrokowy do mózgu.

Fotoreceptory i komórki
Źródło: aao.org

Istnieją dwa rodzaje fotoreceptorów w siatkówce: pręciki i czopki. Pręciki odpowiadają za widzenie w nocy, a czopki za widzenie kolorów.

Pręty są znacznie bardziej wrażliwe na światło niż czopki, więc są używane, gdy jest ciemno lub próbujesz zobaczyć coś w warunkach słabego oświetlenia - na przykład patrząc na rozgwieżdżone niebo lub próbując przeczytać coś w słabo oświetlonym pokoju.

Stożki pozwalają nam widzieć kolory, ponieważ reagują różnie w zależności od długości fal światła, na które są wystawione (kolory). Zawierają one pigmenty zwane opsynami, które reagują z określonymi długościami fal światła, pochłaniając je lub przekształcając w sygnały elektryczne, które mogą być wysyłane wzdłuż włókien nerwowych do mózgu, dzięki czemu możemy widzieć kolory wokół nas.

Czym jest ślepota barw

Ślepota barw lub niedowidzenie barw to stan, w którym dana osoba ma trudności z rozróżnianiem niektórych kolorów. Istnieje kilka różnych rodzajów ślepoty barw, ale najczęstszą jest ślepota barw czerwono-zielonych.

Czerwono-zielona ślepota barw jest zwykle spowodowana mutacją genetyczną, która wpływa na wrażliwość czopków M i L. W większości przypadków mutacja ta powoduje, że czopki M i L mają podobną czułość, co oznacza, że mózg ma trudności z rozróżnieniem koloru czerwonego i zielonego.

Istnieją trzy główne rodzaje ślepoty barw: monochromatyzm, dichromatyzm i anomalny trichromatyzm. Monochromatyzm to rzadka forma ślepoty barw, w której dana osoba widzi tylko w czerni, bieli i odcieniach szarości. Dichromazja to bardziej powszechna forma ślepoty barw, w której danej osobie brakuje jednego z trzech rodzajów czopków. Anomalna trójchromatyczność to łagodna forma ślepoty barw, w której dana osoba ma wszystkie trzy rodzaje czopków, ale jeden z nich jest mniej wrażliwy niż pozostałe.

W jaki sposób dysfunkcja fotoreceptorów powoduje ślepotę?

Ślepota barw może wynikać z problemu z jednym lub kilkoma zestawami czopków w oku. Istnieją trzy rodzaje czopków w siatkówce:

Struktura czopków ludzkiego oka. Schemat naukowy
Źródło: online-sciences.com

. Niebieski stożek jest odpowiedzialny za wykrywanie niebieskiego światła. Może wykrywać fale o długości około 440 nanometrów (nm), co stanowi około 3% widma widzialnego. Jest on również odpowiedzialny za wykrywanie kolorów zielonego i żółtego.

Zielony stożek. Zielony stożek wykrywa zielone światło i jest odpowiedzialny za około 50% rozróżniania kolorów. Ma nieco wyższą czułość niż stożek niebieski, ale może wykrywać tylko fale o długości do 535 nm, co stanowi około 4% widma widzialnego.

Czerwony stożek. Czerwony stożek wykrywa czerwone światło i jest odpowiedzialny za około 25% rozróżniania kolorów. Podobnie jak pozostałe dwa czopki, ma maksymalną czułość 560 nm, czyli 3% widzialnego spektrum.

U osób cierpiących na ślepotę barw jeden kolor jest mylony z innym lub w ogóle nie jest widoczny.

Jeśli ktoś ma jeden lub więcej uszkodzonych czopków (lub nawet wszystkie trzy), będzie miał problemy z widzeniem niektórych kolorów, ponieważ nie jest w stanie rozpoznać ich jako różnych od siebie ze względu na niezdolność do rozróżniania długości fal w niektórych częściach widma.

Najczęstszy rodzaj ślepoty barw występuje, gdy niektóre lub wszystkie kolory są mylone z zielonym i czerwonym, ale najczęściej mylone są kolory czerwony i zielony.

Czy ślepota barw zawsze wiąże się z dysfunkcją fotoreceptorów?

Ślepota barw nie zawsze jest związana z dysfunkcją fotoreceptorów. Ślepota barw może być spowodowana wadą genetyczną siatkówki, która jest wrażliwą na światło tkanką z tyłu oka, która przekształca światło w sygnały elektryczne. Ślepota barw jest cechą genetyczną, która wpływa na czopki i pręciki w oku.

Życie ze ślepotą barw

Życie ze ślepotą barw może być trudne, szczególnie w sytuacjach, w których kolor jest ważny. Na przykład osoba z czerwono-zieloną ślepotą barw może mieć trudności z rozróżnieniem czerwonych i zielonych świateł drogowych, co może być niebezpieczne podczas jazdy. Ponadto ślepota barw może utrudniać rozróżnianie różnych kolorów odzieży lub odczytywanie kolorowych wykresów i diagramów.

Istnieją jednak pewne strategie, które mogą pomóc osobom ze ślepotą barw w radzeniu sobie z tymi wyzwaniami. Na przykład, używając styki korygujące kolor może ułatwić rozróżnianie różnych obiektów. Pomocne może być również unikanie kodowania kolorami lub zapewnienie alternatywnych etykiet.

Wnioski

Zrozumienie fotoreceptorów w oku i ich związku ze ślepotą barw jest ważne dla tworzenia projektów i środowisk sprzyjających włączeniu społecznemu. Chociaż ślepota barw może stanowić wyzwanie, istnieją strategie, które mogą pomóc osobom z tym schorzeniem w poruszaniu się po codziennym życiu. Pamiętając o ślepocie barw i jej skutkach, możemy tworzyć bardziej dostępne i przyjazne przestrzenie dla wszystkich.

Często zadawane pytania

W której części mózgu znajdują się fotoreceptory?

Fotoreceptory to komórki w oku, które przekształcają światło w sygnały elektryczne. Siatkówka zawiera dwa rodzaje fotoreceptorów: pręciki i czopki. Pręciki zapewniają widzenie w słabym świetle, a czopki zapewniają widzenie kolorów. Istnieją trzy rodzaje czopków, z których każdy jest wrażliwy na inną długość fali lub kolor: czerwony, niebieski i zielony.

Siatkówka to cienka warstwa tkanki z tyłu oka, która zawiera miliony komórek fotoreceptorowych wykrywających światło. Komórki te przekształcają światło w sygnały elektryczne, które wędrują wzdłuż nerwu wzrokowego do mózgu. Następnie mózg interpretuje te sygnały jako obrazy.

Jakie fotoreceptory mają ludzkie oczy?

Trzy główne typy fotoreceptorów to pręciki, czopki i komórki melanopsyny.

Pręciki i czopki to fotoreceptory, które pomagają widzieć kolory i kształty w jasnym świetle. Oczy mają około 120 milionów pręcików i 6 milionów czopków. Pręciki umożliwiają widzenie czerni i bieli w słabym świetle, na przykład w nocy lub w pochmurny dzień. Komórki czopkowe pozwalają widzieć kolory w jasnym świetle.

Ile fotoreceptorów znajduje się w ludzkim oku?

Liczba czopków w ludzkiej siatkówce wynosi ok. 6 milionów stożków na milimetr kwadratowy plamki żółtejObszar w centrum siatkówki, który pozwala nam skupić się na obiektach znajdujących się blisko nas. Każdy stożek zawiera wiele światłoczułych pigmentów, które są wrażliwe na różne długości fal (kolory) światła. Ilość każdego obecnego pigmentu określa, jak wrażliwy jest każdy stożek na poszczególne kolory.

Czy zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem?

Zwyrodnienie plamki żółtej związane z wiekiem (AMD) jest główną przyczyną utraty wzroku u osób w wieku powyżej 50 lat w Stanach Zjednoczonych.

AMD występuje, gdy substancja zwana druzami tworzy się pod siatkówką, która jest wrażliwą na światło tkanką z tyłu oka. Druzy to złogi nieprawidłowych białek, które gromadzą się pod nabłonkiem barwnikowym siatkówki. RPE transportuje składniki odżywcze do fotoreceptorów, czyli komórek w siatkówce, które przekształcają światło w sygnały nerwowe, które przechodzą przez nerw wzrokowy i są przetwarzane przez mózg.

W miarę starzenia się, druzy mogą rosnąć i powodować uszkodzenia pobliskich komórek siatkówki. Może to prowadzić do wielu poważnych problemów, w tym całkowitej utraty wzroku i ślepoty.

Czy istnieją jakieś metody leczenia ślepoty barw?

Krótka odpowiedź brzmi: nie, nie ma lekarstwa na ślepotę barw.

Czy ślepotę można skorygować za pomocą okularów lub soczewek kontaktowych?

Krótka odpowiedź brzmi można skorygować wzrok za pomocą okularów lub soczewek kontaktowychale nie zawsze jest to łatwe, a nawet możliwe.

Na najbardziej podstawowym poziomie okulary i soczewki kontaktowe pozwalają widzieć rzeczy wyraźniej poprzez zmianę kształtu rogówki (okulary) lub ułatwienie przechodzenia światła przez rogówkę (soczewki kontaktowe).

Jeśli więc masz wadę wzroku, taką jak astygmatyzm lub krótkowzroczność, okulary lub soczewki kontaktowe mogą pomóc skorygować te problemy. Jest to szczególnie ważne, jeśli są one na tyle poważne, że wpływają na jakość życia.

Istnieją również opcje chirurgiczne, które mogą pomóc skorygować problemy ze wzrokiem, takie jak zaćma, stożek rogówki i inne schorzenia, które wpływają na to, jak światło przechodzi przez oko.

Jak powszechna jest ślepota barw czerwono-zielonych i czy dotyka ona w równym stopniu mężczyzn i kobiety?

Ślepota barw czerwono-zielonych jest najczęstszym rodzajem wady wzroku. Dotyka ona około 8% mężczyzn i 0,5% kobiet w Stanach Zjednoczonych, ale może być znacznie wyższa w innych populacjach.

Czy istnieją jakieś ograniczenia dotyczące pracy lub kariery dla osób ze ślepotą barw?

Odpowiedź na to pytanie nie jest tak prosta, jak mogłoby się wydawać. Prosta odpowiedź brzmi: tak, istnieją miejsca pracy i kariery, które są ograniczone dla osób ze ślepotą barw.

Jeśli jesteś osobą niewidomą na kolory, możesz nie być w stanie wykonywać niektórych zawodów, które w dużym stopniu zależą od zdolności prawidłowego postrzegania kolorów. Na przykład, jeśli pracujesz w sprzedaży, niezdolność do rozróżnienia koloru czerwonego i zielonego może utrudnić ci sprzedaż produktów, takich jak ubrania lub samochody, które wykorzystują te kolory w swoich projektach. Podobnie, jeśli pracujesz w medycynie, niezdolność do stwierdzenia, czy ktoś ma żółtaczkę, może prowadzić do błędnej diagnozy lub, co gorsza, śmierci!

Czy dzieci ze ślepotą barw mogą nadal uczestniczyć w zajęciach plastycznych lub innych aktywnościach wymagających rozróżniania kolorów?

Odpowiedź na to pytanie zależy od rodzaju ślepoty barw.

Dzieci z protanopią (ślepota barw czerwono-zielonych) może mieć trudności z rozróżnianiem niektórych odcieni czerwieni i zieleni. Może to utrudniać im rozróżnianie kolorów, ale nie przeszkadza im to w uczestniczeniu w zajęciach plastycznych lub innych aktywnościach wymagających rozróżniania kolorów.

Dzieci z deuteranopią (ślepotą barw czerwono-zielonych) mogą mieć trudności z rozróżnianiem niektórych odcieni czerwieni i zieleni, a także niebieskiego i żółtego, ale powinny być w stanie uczestniczyć we wszystkich rodzajach aktywności wymagających rozróżniania kolorów.

Dzieci z tritanopią (ślepotą barw niebiesko-żółtych) będą miały trudności z rozróżnianiem niektórych odcieni niebieskiego i żółtego, ale powinny być w stanie uczestniczyć we wszystkich rodzajach aktywności wymagających rozróżniania kolorów.

Czy można rozwinąć ślepotę barw w późniejszym okresie życia, czy jest to coś, z czym człowiek się rodzi?

Tak, możliwe jest wystąpienie ślepoty barw w późniejszym okresie życia. W niektórych przypadkach ślepota barw może zostać nabyta w wyniku urazu lub urazu głowy. Ten rodzaj niedoboru widzenia kolorów nazywany jest nabyty niedobór widzenia barwnego (ACVD).

W innych przypadkach ACVD jest spowodowane chorobą oczu lub starzeniem się. Osoby ze zwyrodnieniem plamki żółtej mogą być dotknięte tego rodzaju zaburzeniami widzenia kolorów.

Ślepota barw jest zwykle chorobą genetyczną, z którą człowiek się rodzi. Jednak możliwe jest, że osoba, która nie jest ślepa na kolory, stanie się taka w późniejszym życiu

Jakiego rodzaju testy są używane do diagnozowania ślepoty barw i jak dokładne są one?

Najpopularniejszym rodzajem testu na ślepotę barw jest test Ishihary. Wykorzystuje on serię kolorowych kropek, aby ujawnić, czy dana osoba ma ślepotę barw czerwono-zielonych. Kropki są ułożone w okręgi z ukrytymi za nimi liczbami i symbolami.

Inne rodzaje testów obejmują test Farnswortha D-15 i pseudoizochromatyczne płytki (które mierzą rozróżnianie kolorów niebieskiego i żółtego). Testy te mogą być przeprowadzone przez specjalistę lub zakupione online.

Wyniki tego typu testów są zwykle uważane za wystarczająco dokładne, aby zdiagnozować ślepotę barw, ale nie zawsze są one w 100% wiarygodne. Mogą one nie być w stanie wykryć innych rodzajów niedowidzenia barw, takich jak ślepota barw niebiesko-żółtych lub całkowite niedowidzenie barw.

Poniższe artykuły również mogą Ci się spodobać

Co test na ślepotę barw mówi o twoim wzroku?

Czerwono-zielona ślepota barw: Kompletny przewodnik 2023

Czy można być niewidomym na jedno oko?

Czerwono-zielone okulary dla osób niewidomych, które mogą Cię zainteresować

Okulary korekcyjne COVISN TPG-038 do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych

COVISN TPG-200 Okulary przeciwsłoneczne do zastosowań wewnętrznych i zewnętrznych

TPG-288 Najlepsze kolorowe kontakty dla osób niewidomych na czerwono-zielony kolor

Dodaj komentarz

pl_PLPolish