At flyve højt med farveblindhed: Optimering af flyvevåbnets karrieremuligheder

Job til farveblinde i flyvevåbnet

Farveblindhed kan have forskellige effekter på en ansat i flyvevåbnet. Fra en pilot til en mekaniker eller endda en efterretningsofficer påvirker farveblindhed en flyvers forsøg på at fuldføre missioner og nå karrieremilepæle. Det kan igen forsinke vigtige lønforhøjelser og forfremmelsesmuligheder. Lad os se nærmere på farveblindhed, og hvilke skridt der kan tages for at overvinde potentielle udfordringer i flyvevåbnet.

At komme ind i flyvevåbnet er en stor præstation, og det er noget, som mange mennesker stræber efter at gøre. Men hvad nu, hvis man er farveblind? Er der nogen karrieremuligheder for folk, der er farveblinde?

Svaret er ja. Flyvevåbnet er en af de mest mangfoldige grene af militæret, hvor omkring 40 procent af de aktive flyvere betragtes som minoriteter. I henhold til Flyvevåbnets personalecenter (AFPC) er mere end halvdelen af alle servicemedlemmer kvinder.

Farveblindhed og job i flyvevåbnet

De bedste job for farveblinde i luftvåbnet

Farvesyn er et vigtigt redskab i mange af flyvevåbnets job, herunder piloter og navigatører. Test af farvesyn er en del af militær indgangsbehandlingsstation (MEPS) lægeundersøgelse og en farvesynstest er påkrævet, før man kan begynde på grunduddannelsen. Farveblinde ansøgere kan være berettiget til dispensation, hvis de er i stand til at udføre alle Air Force-jobopgaver med eller uden korrigerende linser.

Flyvevåbnet anerkender vigtigheden af farvesyn i forskellige job, som f.eks. piloter og navigatører. Test af farvesyn er en del af lægeundersøgelsen på den militære indgangsstation (MEPS), og der kræves en farvesynstest, før man kan komme ind på grunduddannelsen. Farveblinde ansøgere kan være berettiget til dispensation, hvis de er i stand til at udføre alle Air Force-jobopgaver med eller uden korrigerende linser.

Betydningen af farvesyn i forskellige jobs i flyvevåbnet

De bedste job for farveblinde i luftvåbnet

Farvesyn er en kritisk komponent i mange af flyvevåbnets job. For at sikre, at de bedste folk bliver udvalgt til vigtige stillinger, har flyvevåbnet implementeret strenge testprotokoller. Denne politik søger at sikre, at jobansøgere med farveblindhed ikke diskvalificeres fra stillinger, hvor farvesyn er påkrævet.

Farveblinde har potentielle begrænsninger og restriktioner, når det kommer til deres karrieremuligheder inden for flyvevåbnet:

 1. Piloter (jagerfly, transportfly og helikoptere):
  • Identificering af navigationslys: Piloter er nødt til at skelne mellem forskellige fly baseret på deres navigationslys, som er farvekodede.
  • Aflæsning af instrumentpaneler: Nøjagtigt farvesyn er nødvendigt for at læse og fortolke instrumentpanelets skærme, herunder højde- og hastighedsindikatorer, som bruger farvekodede oplysninger.
 2. Flyvedligeholdelses- og avionikteknikere:
  • Identifikation af ledninger og komponenter: Teknikere skal kunne identificere og arbejde med farvekodede ledninger og komponenter for at sikre, at flysystemerne fungerer korrekt.
  • Håndtering af farlige materialer: Teknikere skal identificere farvekodede etiketter på farlige materialer korrekt for at kunne håndtere dem sikkert.
 3. Ammunitionsspecialister:
  • Håndtering af ammunition: Ammunitionsspecialister håndterer sprængstoffer og ammunition, der er farvekodet af sikkerheds- og identifikationshensyn. Præcist farvesyn er afgørende for at forhindre ulykker.
 4. Flyveledere:
  • Identifikation af fly: Flyveledere bruger farven og placeringen af flyenes lys til at identificere og styre flytrafikken. Præcist farvesyn er afgørende for denne opgave.
  • Fyrlygter: Controllere skal kunne skelne mellem forskellige farver af fyrlygter for at kunne identificere flytyper og deres roller.
 5. Vejrprognoser og meteorologer:
  • Vejrradar og satellitbilleder: Farver bruges til at repræsentere forskellige vejrforhold på radar- og satellitskærme. Nøjagtigt farvesyn hjælper med at fortolke disse billeder korrekt.
 6. Lastmestre til fly:
  • Identifikation af last: Loadmasters skal identificere last og udstyr nøjagtigt ved hjælp af farvekodning for at sikre korrekt lastning, vægtfordeling og sikring.
 7. Personale til eftersøgning og redning (SAR):
  • Identificering af signaler og nødmarkører: SAR-personale skal kunne genkende farvede signaler, markører og røgsignaler for at lokalisere og hjælpe nødstedte personer eller fly.
 8. Brandmænd:
  • Identifikation af farer: Brandmænd skal kunne identificere farvekodede etiketter på farlige materialer og udstyr for at kunne reagere effektivt på brand og kemiske hændelser.
 9. Medicinsk personale (flyvelæger, sygeplejersker):
  • Læsning af medicinske diagrammer og skærme: Præcist farvesyn er afgørende for at kunne tolke medicinske diagrammer, skærme og displays, hvor farvekodede oplysninger kan indikere kritiske tilstande eller målinger.
 10. Våbenofficerer og målretningsspecialister:
  • Identifikation af mål: Præcist farvesyn er afgørende, når man skal identificere mål og skelne mellem ven og fjende i målsøgningssystemer.

Løsninger og teknologier til farveblinde flyvere

Job til farveblinde i flyvevåbnet

Som medlem af flyvevåbnet er du måske farveblind. Hvis det er tilfældet, er du ikke alene. Omkring 8 procent af mændene og 0,5 procent af kvinderne har en eller anden form for farvesynsmangel (CVD).

Flyvevåbnet har gjort betydelige fremskridt i identificere og korrigere CVD'er blandt sine medlemmer. Den Flyvevåbnets program for synskorrektion (VCP) gør det muligt for flyvere at få adgang til korrigerende briller, der forbedrer deres evne til at udføre deres opgaver i både operationelle og træningsmiljøer.

VCP er et vigtigt program, der imødekommer behovene hos flyvere med ukorrigerede farvesynsmangler (UCD'er). Men der er begrænsninger på farvesynstest, især for dem med milde UCD'er, som ikke ville være berettigede til VCP under de nuværende regler. Disse begrænsninger vil kun blive mere problematiske, efterhånden som teknologien udvikler sig og kræver mere komplekse opgaver, der skal udføres af flyvere med UCD'er. Derudover kræver mange jobs i flyvevåbnet et vist niveau af farveopfattelse ud over, hvad VCP kan give.

Hjælpemidler og tilpasninger til rådighed

Der findes en række hjælpemidler til farveblinde piloter, herunder filtre, der gør det muligt for piloten at se instrumenterne i forskellige farver. For eksempel kan et filter kaldet "Eyeblasters" sættes fast på en computerskærm eller en håndholdt enhed og vise instrumentpanelet i sort og hvid. En anden mulighed er at bruge et program kaldet "EnChroma" på en iPad. Denne app giver piloter mulighed for at justere farverne på deres skærme, så de lettere kan skelne mellem forskellige farver.

Løsningen var Covisn kontaktlinser til farveblindeen kontaktlinse, der hjælper bæreren med at bestå Ishihara-tests. Flyvevåbnet fandt ud af, at det hjalp 100% af mennesker med at bestå Ishihara-testenDet gav dem mulighed for at få de job, de ønskede.

Covisn farveblinde kontaktlinser hjælper 100% af mennesker med at bestå Ishihara-testen

Vi opfordrer dig til at overveje, hvordan Covisn Colorblind Contacts kan hjælpe dine medarbejdere med at bestå denne vigtige test og komme videre i deres karriere.

Flyvevåbnet tilbyder to typer tilpasninger til farveblinde piloter

Foretrukne flyveopgaver Det kan være at flyve jetfly om natten eller flyve transportfly over vand, hvor lysforholdene er mindre kritiske end ved landinger og starter om dagen. Flyvevåbnet tilbyder også fortrinsret til særlige opgaver som testpilot eller flyveinstruktør.

Dispensationer for diskvalificerende forhold gives, når der ikke er nogen anden måde at opfylde et missionsbehov på uden at gå på kompromis med sikkerhed eller effektivitet. Dispensationer adskiller sig fra tilpasninger, fordi de helt fjerner visse krav i stedet for at gøre dem lettere at opfylde (som med præferenceopgaver).

Flyvevåbnet tilbyder også andre hjælpemidler og tilpasninger, der kan hjælpe piloter med farveblindhed med at udføre deres opgaver sikkert og effektivt:

Farvede filtre til receptpligtige solbriller eller kontaktlinser kan hjælpe nogle mennesker med rød-grøn farvesynsmangel med lettere at skelne rødt fra grønt. Disse filtre kan fås gennem militære optikerklinikker på de fleste baser verden over, men de er ikke påkrævet til flyvetræning eller udsendelse. Flyvevåbnet udleverer ikke disse filtre direkte til flybesætningsmedlemmer, fordi de betragtes som personligt udstyr og ikke opfylder uniformskravene.

De bedste job i flyvevåbnet for farveblinde

Farveblinde kan møde begrænsninger i visse jobs i flyvevåbnet, men der er stadig flere roller, som kan være velegnede for dem. Her er en liste over job i flyvevåbnet, som generelt anses for at være velegnede for personer med farveblindhed:

De bedste job for farveblinde i luftvåbnet
 1. Cyberoperationer (1B4X1): Cyberoperatører arbejder inden for computernetværk og cybersikkerhed, hvor farvediskrimination ikke er et primært krav.
 2. Økonomistyring og regnskabsfører (6F0X1): Personale inden for økonomistyring håndterer finansielle transaktioner, budgettering og regnskabsopgaver, som ikke er afhængige af farvesyn.
 3. Lufttrafikkontrol (1C1X1): Mens visse aspekter af flyvekontrol kræver farvesyn (f.eks. identifikation af flysignallys), er der stillinger uden tårn, som f.eks. radarkontrollører (1C1X1B), der kan være tilgængelige for farveblinde personer.
 4. Sikkerhedsstyrker (3P0X1): Sikkerhedsstyrkernes personale er ansvarlige for basens sikkerhed, retshåndhævelse og styrkebeskyttelse. Mange aspekter af dette job kræver ikke farvesyn.
 5. Pararescue (1T2X1): Pararescuemen udfører eftersøgnings- og redningsmissioner i kamp, herunder medicinske evakueringer. Selvom nogle aspekter af jobbet kan kræve farvesyn, fokuserer de primært på medicinske færdigheder og fysisk kondition.
 6. Munitionssystemer (2W0X1): Ammunitionsspecialister håndterer og vedligeholder flyvåben og ammunition, hvilket kan være muligt for farveblinde personer, hvis de kan skelne mellem former og markeringer.
 7. Vedligeholdelse af fly (2A6X2): Nogle stillinger inden for vedligeholdelse af fly, f.eks. jetmotorer, kan være tilgængelige for farveblinde, afhængigt af de specifikke opgaver og udstyr.
 8. Intelligence (1N0X1): Efterretningsspecialister indsamler og analyserer information. Selvom farvesyn kan være nyttigt, er det typisk ikke et strengt krav til denne rolle.
 9. Logistikberedskab (2G0X1): Logistikberedskabspersonale styrer forsyningskæder og logistikoperationer, som ikke er afhængige af farvesyn.
 10. Civilingeniør (3E0X1): Civilingeniører er involveret i konstruktion, vedligeholdelse og reparation af infrastruktur. Mange opgaver inden for dette felt kræver ikke farvesyn.
 11. Drift af cybersystemer (3D0X2): Cybersystemoperatører arbejder med computernetværk og -systemer med fokus på cybersikkerhed og netværksvedligeholdelse, hvilket ikke kræver farvediskrimination.
 12. Drift af rumsystemer (1C6X1): Operatører af rumsystemer administrerer og driver satellitter og rumrelaterede systemer med fokus på dataanalyse og kommunikation, som typisk ikke kræver farvesyn.
 13. Paralegal (5J0X1): Paralegals assisterer juridisk personale med juridisk dokumentation, research og administration, med begrænset brug af farvediskrimination.
 14. Vejr-lærling (1W0X1): Vejrlærlinge arbejder med meteorologiske data og vejrinstrumenter, men behøver måske ikke farvesyn til nogle aspekter af deres opgaver.
 15. Offentlige anliggender (3N0X1): Public affairs-specialister fokuserer på kommunikation, medier og public relations, hvor farvediskrimination ikke er en primær faktor i jobudførelsen.
 16. Transport (2T1X1): Transportpersonale håndterer fragt og logistik, hvilket kan involvere læsning af etiketter og skilte, men det kan ofte gøres uden præcis farveopfattelse.
 17. Services (3M0X1): Servicespecialister er involveret i madservice, logi og fritidsaktiviteter med begrænset brug af farvesyn.

Tips og råd til en succesfuld karriere i flyvevåbnet

Der findes flere tests, som kan afgøre, om du har svært ved at skelne mellem bestemte farver. Den mest almindelige type test måler, hvor hurtigt du kan skelne specifikke farvede prikker fra en baggrund af andre prikker i forskellige farver.

Brug din bedste dømmekraft, når du udfylder medicinske spørgeskemaer under ansøgningsprocessen, og sørg for, at dine svar er ærlige og præcise. Hvis du ved, at en medicinsk tilstand vil påvirke din evne til at udføre dit job, så fortæl dem om det på forhånd, så de kan hjælpe med at finde måder at omgå eventuelle begrænsninger forårsaget af tilstanden.

Spørg om test for farvesynsmangel, før du accepterer en opgave; det er nemt at gøre, og der er ingen skade ved at gøre det!

Tal med din rekrutteringsansvarlige om, hvor vigtigt farvesyn er for de job, du er interesseret i - uanset om det er at flyve en flyvemaskine eller arbejde i hovedkvarteret.

Sidste tanke

Flyvevåbnet er en af de mest mangfoldige grene af militæret, hvor omkring 40 procent af de aktive flyvere betragtes som minoriteter. Alligevel er farveblindhed en almindelig tilstand blandt militærmedlemmer.

Det betyder ikke, at du ikke kan gøre tjeneste i flyvevåbnet, hvis du er farveblind; det betyder bare, at du bliver nødt til at foretage nogle tilpasninger undervejs. Den gode nyhed er, at der er masser af måder at overvinde dette handicap på og blive en fantastisk pilot eller crew chief!

Artikler, der kan interessere dig

Virker farveblinde briller?

Sådan består du farveblindhedstesten

Er kontaktlinser til farveblinde gavnlige for dit militærliv?

da_DKDanish