Att köra bil med färgblindhet: Tips och tricks för deuteranoper

Körning med färgblindhet
Innehåll gömma

Du kör vidare och plötsligt blinkar de röda lamporna på trafiksignalen. Du tittar på dem och inser att ljuset har blivit gult och är på väg att bli rött igen. Du bromsar och förbereder dig för ett snabbt stopp. Men när du gör det inser du att du inte har en aning om det är säkert att fortsätta eller inte - signalen ser bara ut som en massa blinkande lampor i en mängd olika färger som inte betyder så mycket för dig eftersom de alla ser likadana ut. Detta kan låta som ett mardrömsscenario, men det händer miljontals människor varje år som lider av färgblindhet (färgseendebrist).

Vi utforskar vad färgblindhet är och varför det kan vara farligt när man kör bil. Vi ger också några tips på hur deuteranoper (personer med färgblindhet typ 2) kan övervinna detta hinder på vägen mot att bli säkrare förare!

Deuteranopi och dess effekter på färgseende

Deuteranopia är en typ av färgblindhet som påverkar de gröna och röda tapparna i dina ögon. Det är en av de vanligaste formerna av färgblindhet och drabbar ungefär 1 av 10 män och 1 av 200 kvinnor. Deuteranopi kan förekomma ensamt eller tillsammans med andra typer av färgseendebrister.

Personer med deuteranopi ser nyanser som dämpade eller mattade jämfört med personer med normal syn - de har svårt att skilja mellan liknande nyanser som rött och grönt, gulaktigt grönt kontra brunaktigt grönt (t.ex. oliv), blågrönt kontra lila-blått (t.ex. periwinkle).

Betydelsen av säker körning för förare med deuteranopi

säker körning för förare med deuteranopi

Deuteranopi är en typ av färgblindhet, vilket innebär att personer med deuteranopi har svårt att se vissa färger. På grund av detta kan de ha svårt att känna igen trafikljus och andra visuella signaler på vägen. Detta kan göra det svårare för dem att köra säkert.

Som Deuteranope kanske du använder andra sätt att känna igen föremål på vägen än deras färg: till exempel kanske du kan avgöra om ett föremål rör sig eller inte baserat på dess form och storlek; eller så kanske du förlitar dig mycket på hörselintryck från bilar runt dig (t.ex. tutande horn).

Att förstå utmaningarna

Den mest vanlig form av färgblindhet är deuteranopi. Den drabbar ungefär 1 av 10 män och 1 av 200 kvinnor, vilket gör den till den vanligaste typen av färgseendebrist. Den näst vanligaste formen är protanopi (1% av männen) och därefter tritanopi (0,005% av männen).

Deuteranopi orsakas av en saknad eller defekt gen som gör det svårt för ögonen att skilja mellan rött, grönt, gult, orange och brunt - de färger som ligger på var sin sida om gult i färghjulet nedan: Problemet är att de flesta trafikljus lyser rött, grönt och gult. Det innebär att om du har deuteranopi är det svårt för dig att se när ljuset har gått från rött till grönt. Du kanske kan se det genom att titta på andra bilar runt omkring dig eller genom att använda hörselintryck som tutande signalhorn.

Effekten av Deuteranopia på trafiksignaler, vägskyltar och andra visuella kännetecken

trafik vägmärke

Deuteranopi kan orsaka svårigheter att identifiera röda och gröna föremål. Det kan också orsaka problem med att identifiera gula och röda föremål. Dessutom kan oförmågan hos en person med deuteranopi att skilja mellan gröna nyanser leda till att han eller hon missuppfattar trafiksignaler och vägskyltar, vilket ökar risken för olyckor och skador.

Deuteranoper har ofta svårt att avgöra om bromsljusen lyser eller inte på grund av sin oförmåga att skilja mellan blått och grönt. Detta kan leda till inte bara osäkra körförhållanden utan även farliga situationer när det gäller att fatta snabba beslut som att undvika en olycka vid höga hastigheter eller stanna plötsligt på grund av att ett annat fordon bromsar plötsligt framför dem på vägen (vilket kan leda till påkörning bakifrån).

En person med Deuteranopias oförmåga att skilja mellan nyanser av rött kan leda till att han eller hon missuppfattar trafiksignaler och vägskyltar, vilket ökar risken för olyckor och skador.

Dessutom kan oförmågan hos en person med Deuteranopia att skilja mellan olika nyanser av gult leda till att han eller hon missuppfattar trafiksignaler och vägskyltar, vilket ökar risken för olyckor och skador.

Vanliga situationer som kan vara utmanande för förare med deuteranopi

Det är viktigt att vara medveten om de vanligaste situationerna som kan vara utmanande för Deuteranopes. Dessa inkluderar identifiering av trafiksignaler och vägskyltar, samt risken för olyckor och rättsliga konsekvenser.

Trafikljus: Vissa personer med färgblindhet har svårt att se röda och gröna lampor på natten, så de kanske inte inser när det är säkert eller osäkert att korsa gatan. Detta kan leda till allvarliga olyckor när förare gör antaganden om vad andra förare ser. Om du kör bil med färgblindhet bör du lära dig hur ditt tillstånd påverkar din förmåga att känna igen trafikljus så att du kan undvika farliga situationer på vägen.

Vägskyltar: Skyltar som stoppskyltar är inte alltid lätta att se för personer med Deuteranopia eftersom de är beroende av att man kan skilja mellan rött (stopp) och grönt (kör). Om dessa färger ser likadana ut vid denna typ av synnedsättning kan det leda till att någon som har svårt att se dem tydligt råkar ut för en olycka.

Körning i dåligt väder: Det kan också vara svårt för deuteranoper eftersom de kanske inte kan avgöra om trottoaren är våt eller torr eftersom den ser likadan ut. Resultatet kan bli vattenplaning - när ditt fordon studsar över vattnet på vägen istället för att köra igenom det - vilket leder till förlorad kontroll och en olycka.

Körning på natten:På natten kan deuteranoper ha svårt att se vägskyltar och andra fordon på långt håll. Detta kan göra det farligt att köra på mörka vägar. Om du har denna typ av färgblindhet bör du försöka undvika att köra bil på natten så mycket som möjligt.

Om du kör bil med färgblindhet är det viktigt att du förstår hur ditt tillstånd påverkar din förmåga att känna igen trafikljus så att du kan undvika farliga situationer på vägen.

Risken för olyckor och rättsliga följder

Deuteranope förare på väg

Som Deuteranope-förare löper du en ökad risk att råka ut för olyckor. Det beror på att din syn inte är lika klar som hos personer med normalt färgseende, så du kan ha svårt att se färger tydligt eller att skilja på färger som ser likadana ut. Du kan också ha svårt att bedöma hastighet och avstånd på ett korrekt sätt.

Detta kan vara ett problem när man kör på natten eller under dåliga väderförhållanden eftersom dessa situationer gör det svårare för allas syn att fungera korrekt oavsett deras färgblindhetstillstånd. När dessa situationer kombineras med dålig färguppfattning finns det ännu fler skäl till varför deuteranopiska förare bör vara extra försiktiga när de är ute på vägarna!

Tips för säker körning

Här är några tips och tricks för säker körning:

1. Använd varselkläder - När du kör på natten ska du bära ljusa kläder som gör dig synlig för andra bilister. Detta bidrar till att förebygga olyckor eftersom andra förare lättare kan upptäcka dig.

2. Var uppmärksam på trafikljus - Trafikljus är vanligtvis utformade på ett sådant sätt att de syns på långt håll. Men om du har nedsatt syn på grund av färgblindhet kan det vara svårt för dig att skilja mellan röda och gröna lampor på natten eller till och med på dagen när sikten är dålig på grund av dimma eller regn. Det är därför viktigt att du kontrollerar att alla trafikljus fungerar som de ska innan du korsar en korsning eller kör in i en korsning efter att ha stannat vid en stoppskylt eller trafikljussignal.

3. Undvik att köra på natten - Undvik om möjligt att köra när det är mörkt eftersom det ökar risken för olyckor på grund av dålig sikt eller otillräcklig belysning på vägen framför dig (särskilt om det inte finns några gatlyktor).

4.Håll dig borta från motorvägar när det är möjligt och undvik trafikerade gator under rusningstid om det är möjligt. Motorvägar tenderar att ha högre hastigheter än stadsgator, vilket gör dem farligare för fotgängare som inte är uppmärksamma på sin omgivning eller andra förare som kanske inte är uppmärksamma själva!

5.Använd speglarna så mycket som möjligt, men förlita dig inte helt på dem. När du sitter i en bil med tonade rutor är det svårare att se ut genom bakrutan på grund av bländning från lampor bakom bilen. Se till att kontrollera speglarna ofta och använd dem för att vägleda din körning.

Informera andra om sjukdomen

Berätta för vänner och familj om din färgblindhet. Som deuteranope kanske du inte kan identifiera färger lika bra som andra, men det är ändå viktigt för dem att känna till ditt tillstånd. Det hjälper dem att förstå varför de kanske inte alltid kan se vilken färg något har när de är med dig - eller varför det vissa gånger kan vara bättre om de inte själva bär vissa färger!

Berätta också för din läkare om tillståndet! Din läkare vill hålla ett öga på hur det går för din syn över tid så att de kan hjälpa dig att förhindra att eventuella problem förvärras eller orsakar allvarliga problem längre fram. Om inte annat kommer framtida besök att bli enklare (och mer produktiva) om du är ärlig om detta i ett tidigt skede.

Be om en remiss från en ögonspecialist när vi har bekräftat att vår syn behöver extra vård utöver standardkontroller varje eller vartannat år. Denna person bör också känna till deuteranopi så att han/hon kan ge råd som är särskilt anpassade för att hjälpa människor som oss att leva bekvämt trots att de har denna speciella synnedsättning.

Om du har ett par färgblinda glasögon som hjälper till att korrigera de problem som orsakas av deuteranopia. Om så är fallet är dessa värda att skaffa! Du kommer att göra det lättare att se saker i färg och få det att se mer levande ut än vad du gör utan glasögon

Undvik att köra i svagt ljus eller i obekanta områden

Om du är en deuteranope är det bäst att undvika att köra bil på natten. Även om du har normalt eller bra färgseende försämras din förmåga att se färger när det finns mindre ljus tillgängligt (t.ex. vid soluppgång eller solnedgång). Om du inte kan undvika att köra vid dessa tidpunkter ska du vara extra försiktig och uppmärksamma andra fordons bakljus och bromsljus så att de är lättare för dig att se.

Undvik att köra i okända områden där vägskyltarna kanske inte är väl upplysta eller syns på långt håll på grund av dåliga ljusförhållanden:

Bekanta dig med kartor över området i förväg så att det inte blir några överraskningar när det är dags för själva resan

Överväg att använda GPS vid behov

färgblinda förare som använder GPS är bra idéer

Om du inte har tillgång till en karta eller GPS kan du be någon som har det om hjälp att identifiera var saker och ting finns längs vägen. Undvik att köra i okända områden där vägskyltarna kanske inte är väl upplysta eller syns på långt håll på grund av dåliga ljusförhållanden: Bekanta dig med kartor över området i förväg så att du inte får några överraskningar om var saker och ting finns längs vägen när det är dags för den faktiska resan.

Använd GPS vid behov Om du inte har tillgång till en karta eller GPS kan du be någon som har det om hjälp med att identifiera var saker finns längs vägen.

Om du kör vilse ska du försöka hålla dig lugn och hålla ögonen på vägen. Få inte panik och öka inte farten eftersom det kan leda till en olycka. Om möjligt, stanna vid en säker plats och kör åt sidan så att du kan få vägbeskrivning av någon som vet vart de ska. Om det inte finns någon säker plats att stanna på är det okej att köra så långsamt som nödvändigt för att hitta en.

Samåka eller använda kollektivtrafik när det är möjligt

Om du är en Deuteranope och har diagnostiserats med färgblindhet har du kanske märkt att det kan vara ganska svårt att köra bil. Det finns dock sätt att göra din pendling säkrare och bekvämare. Att samåka eller använda kollektivtrafiken när det är möjligt är ett av dem. Det gör att du kan slappna av på vägen, eftersom det inte finns någon press på att komma hem snabbt för att undvika trafikstockningar eller andra problem som kan uppstå när man kör ensam.

Om samåkning inte är möjligt av någon anledning - eller om det helt enkelt inte är genomförbart i ditt område - kan ett annat alternativ vara att ta pauser under dagen och vila ögonen med några timmars mellanrum (särskilt om de känns ansträngda). Vid behov kan du ta med solglasögon eller hattar samt vattenflaskor fyllda med isbitar för att svalka dig efter att ha varit utomhus i varmt väder!

Ta pauser och vila ögonen under långa körningar

Att ta regelbundna pauser är en bra idé för alla förare, men det är särskilt viktigt för personer med färgblindhet. När du kör och dina ögon blir trötta kommer de naturligt att förlora sin förmåga att fokusera på små detaljer. Detta kan göra det svårt för dig att se trafikljus eller skyltar som finns längre fram.

Ta en paus varje eller varannan timme. Om resan tar längre tid än en timme (eller om du känner dig trött) bör du ta en paus från körningen så att dina ögon får möjlighet att vila och återfå sin synförmåga.

Vila ögonen genom att titta bort från vägen på något avlägset som träd eller byggnader, eller något nära som händer på ratten eller instrumentpanelen - allt utom det som är precis framför dem!

Använd backspegeln för att titta på skyltar, trafikljus och andra vägmarkeringar. På så sätt kan du fokusera på de små detaljerna utan att släppa blicken från vägen.

Uppmuntran att prioritera säker körning och söka hjälp vid behov

Även om det kan vara svårt att köra bil med färgblindhet är det viktigt att komma ihåg att du inte är ensam. Det finns många resurser tillgängliga för dem som behöver hjälp med sin syn, inklusive ögonläkare och stödgrupper. Om du har några frågor eller funderingar kring din egen körförmåga kan du prata med din läkare eller göra ett test online för att se om det är något som behöver åtgärdas.

Om du råkar ut för en olycka när du kör bil på grund av ditt tillstånd (eller av någon annan anledning), behåll lugnet och håll dig säker tills räddningspersonal anländer till platsen. Ring 911 om det behövs! Efteråt ska du se till att göra en försäkringsanmälan så att båda parter får ersättning för de skador som uppstod under olyckan - och glöm inte: Om någon annan orsakade denna röra genom försumlighet från deras sida (hissdörrar öppnas medan de fortfarande var inne) kommer de sannolikt att vilja ha sin egen advokat närvarande när alla dessa detaljer löses ändå ... så varför inte bara ringa upp en redan nu?

Ofta ställda frågor:

Kan jag med deutansk färgblindhet få ett körkort, och finns det några begränsningar?

I de flesta länder, inklusive USA, är personer med deutansk färgblindhet berättigade till körkort. Vissa begränsningar kan dock gälla beroende på hur allvarlig färgblindheten är och körkortsmyndighetens krav.

I USA kan till exempel Department of Motor Vehicles (DMV) kräva ett färgseendeprov som en del av ansökningsprocessen för körkort. Om testet visar att personen har svårt att skilja mellan vissa färger kan han eller hon förbjudas att köra vid vissa tidpunkter, t.ex. på natten eller i svagt ljus, eller att köra vissa typer av fordon, t.ex. kommersiella lastbilar eller bussar.

Hur kan förare med deutansk färgblindhet se till att de kan identifiera trafiksignaler och skyltar på rätt sätt?

Förare med deutansk färgblindhet kan vidta vissa åtgärder för att säkerställa att de kan identifiera trafiksignaler och skyltar korrekt under körning. Här är några tips:

 1. Lär dig trafiksignalernas position och form: Trafiksignaler använder vanligtvis färgerna rött, gult och grönt för att förmedla information, men de har också specifika positioner och former som kan hjälpa förare att identifiera dem. Till exempel är den översta lampan på en trafiksignal alltid röd, den mellersta lampan är alltid gul och den nedersta lampan är alltid grön. Genom att lära sig dessa positioner och former kan förare med deutansk färgblindhet bättre tolka trafiksignaler.
 2. Använd teknik: Färgblinda kontakter är en relativt ny teknik som utvecklas för att hjälpa personer med färgblindhet att se färger mer exakt. Det fungerar genom att selektivt filtrera bort specifika våglängder av ljus, liknande hur färgblinda glasögon fungerar. det kan hjälpa förare med deutan färgblindhet att identifiera trafiksignaler och skyltar
 3. Gå på regelbundna synundersökningar: Regelbundna synundersökningar kan hjälpa till att identifiera eventuella förändringar i färgseendet och säkerställa att förarna är medvetna om eventuella begränsningar eller restriktioner för deras förmåga att köra säkert.

Finns det några särskilda vägförhållanden eller körscenarier som är särskilt utmanande för personer med deutansk färgblindhet?

Personer med deutansk färgblindhet kan uppleva utmaningar när de kör i vissa vägförhållanden eller scenarier, särskilt sådana som i hög grad bygger på färgkodning. Här är några exempel:

 1. Förhållanden med svagt ljus: I svagt ljus kan det vara svårare för personer med deutansk färgblindhet att skilja mellan färger, särskilt färger med liknande nyanser. Detta kan göra det svårare att se och tolka trafiksignaler och skyltar.
 2. Byggarbetsplatser: På byggarbetsplatser används ofta tillfälliga skyltar och signaler som kan vara mindre bekanta för förarna. Dessutom kan dessa skyltar och signaler vara starkt beroende av färgkodning för att förmedla information, vilket gör det svårare för personer med deutan färgblindhet att tolka dem korrekt.
 3. Järnvägskorsningar: Vid järnvägsövergångar används ofta blinkande lampor som är färgkodade för att indikera om ett tåg närmar sig. Dessa lampor kan dock vara svåra att tolka korrekt för personer med deutansk färgblindhet.
 4. Utryckningsfordon: Utryckningsfordon, t.ex. polisbilar och ambulanser, kan använda färgkodade blinkande lampor för att indikera sin närvaro på vägen. Personer med deutansk färgblindhet kan dock ha svårt att skilja mellan de färger som används för dessa lampor.

Finns det några tekniska hjälpmedel eller verktyg som kan hjälpa förare med deutansk färgblindhet att navigera säkert på vägarna?

Ja, det finns flera tekniska hjälpmedel och verktyg som kan hjälpa förare med deutansk färgblindhet att navigera säkert på vägarna. Här är några exempel:

 1. Färgfilter: Färgfilter kallas oftast för färgblinda glasögon.som kan användas för att förbättra kontrasten mellan färger, vilket gör det lättare för personer med deutansk färgblindhet att skilja mellan olika nyanser. Exempelvis kan gulfilter hjälpa personer med deutansk färgblindhet att se skillnaden mellan röda och gröna trafikljus.
 2. GPS-navigeringssystem: GPS-navigeringssystem kan hjälpa förare att navigera på vägarna med hjälp av visuella och akustiska signaler, särskilt för personer med deutansk färgblindhet som kan ha svårt att tolka enbart visuella signaler.
 3. Mobilappar: Flera mobilappar kan hjälpa personer med färgblindhet att identifiera färger i världen omkring dem, inklusive de färger som används i trafiksignaler och skyltar.
 4. Smarta glasögon: Smarta glasögon är en relativt ny teknik som kan hjälpa personer med färgblindhet att se färger mer exakt. Dessa glasögon använder speciella linser för att selektivt filtrera bort specifika våglängder av ljus, vilket förbättrar kontrasten mellan färger.
 5. Tillgänglighetsinställningar på smartphones: Många smartphones har tillgänglighetsinställningar som kan hjälpa personer med färgblindhet att lättare navigera i enheten. På vissa telefoner kan man till exempel justera skärminställningarna för att förbättra kontrasten mellan färger.

Kan färgblinda personer bli yrkesförare, t.ex. taxi- eller lastbilschaufförer?

I allmänhet kan de deutanska färgblinda bli yrkesförare, till exempel taxi- eller lastbilschaufförer, förutsatt att de kan uppfylla de krav som ställs av deras lokala tillståndsmyndigheter.

Kraven för att få ett körkort kan variera beroende på land eller region. I vissa fall kan test av färgseende vara en del av licensprocessen. I USA kräver till exempel Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA) att kommersiella förare klarar ett syntest som inkluderar test av färgseende. De specifika kraven kan dock variera från stat till stat.

Personer med deutansk färgblindhet kan behöva vidta ytterligare åtgärder för att säkerställa att de på ett säkert och korrekt sätt kan tolka trafiksignaler och skyltar när de kör bil. Det kan handla om att förlita sig på andra visuella signaler, som position och form, samt teknik eller utrustning som kan hjälpa till att förbättra färgseendet. Det är också viktigt att följa alla trafiklagar och trafikregler och att aldrig köra om du känner dig trött eller påverkad på något sätt.

Vad ska förare med deutansk färgblindhet göra om de är inblandade i en bilolycka?

Om en förare med deutansk färgblindhet är inblandad i en bilolycka ska han eller hon följa samma steg som alla andra förare som är inblandade i en olycka:

 1. Kontrollera om det finns några skador: Kontrollera först om du själv och andra inblandade i olyckan har några skador. Ring efter läkare om det behövs.
 2. Flytta till en säker plats: Flytta om möjligt fordonen som är inblandade i olyckan till en säker plats vid sidan av vägen.
 3. Ring polisen: Ring polisen för att rapportera olyckan och lämna uppgifter om vad som hände.
 4. Utbyta information: Utbyt kontakt- och försäkringsuppgifter med de andra förarna som är inblandade i olyckan.
 5. Ta bilder: Ta bilder av olycksplatsen, inklusive eventuella skador på fordonen.
 6. Anmäl olyckan till ditt försäkringsbolag: Kontakta ditt försäkringsbolag för att anmäla olyckan och lämna nödvändig information.

Hur kan förare med deutan färgblindhet kommunicera sitt tillstånd till poliser under en trafikkontroll?

Om en förare med deutansk färgblindhet stoppas av en polis kan han eller hon berätta om sitt tillstånd på ett respektfullt och ärligt sätt. Här är några tips på hur man kommunicerar effektivt:

 1. Var artig och respektfull: Närma dig samtalet med en respektfull och artig ton och var villig att svara på eventuella frågor som polisen kan ha.
 2. Förklara ditt tillstånd: Förklara att du har deutansk färgblindhet och beskriv vad det innebär för din förmåga att tolka trafiksignaler och skyltar.
 3. Lämna dokumentation om sådan finns: Om du har dokumentation om din färgblindhet, t.ex. ett läkarintyg eller en medicinsk journal, kanske du vill lämna den till polisen.
 4. Föreslå alternativ: Ge förslag på alternativa sätt att kommunicera med dig, t.ex. genom att använda verbala kommandon eller skriftliga instruktioner.
 5. Följ instruktionerna: När polisen är medveten om ditt tillstånd ska du följa deras instruktioner på samma sätt som vid ett trafikstopp.

Det är viktigt att komma ihåg att poliser är utbildade för att hantera en mängd olika situationer, inklusive interaktioner med personer som har funktionsnedsättningar eller medicinska tillstånd. Genom att kommunicera ditt tillstånd på ett tydligt och respektfullt sätt kan du hjälpa till att säkerställa ett smidigt och säkert trafikstopp för alla inblandade.

Finns det några lagkrav på att arbetsgivare ska ta hänsyn till förare med deutan färgblindhet på sin arbetsplats eller på vägen?

I de flesta länder finns det lagkrav på att arbetsgivare ska tillhandahålla rimliga anpassningar för anställda med funktionsnedsättningar, inklusive personer med deutansk färgblindhet. Dessa krav kan variera beroende på land eller region, men i allmänhet är arbetsgivarna skyldiga att tillhandahålla anpassningar som gör det möjligt för anställda att utföra de väsentliga funktionerna i sitt jobb.

I USA kräver till exempel Americans with Disabilities Act (ADA) att arbetsgivare tillhandahåller rimliga anpassningar för anställda med funktionshinder, såvida inte detta skulle innebära en orimlig svårighet. Det kan t.ex. handla om att tillhandahålla specialutrustning eller utbildning, ändra arbetsscheman eller arbetsuppgifter eller anpassa arbetsplatsens policyer eller rutiner.

I Storbritannien är arbetsgivarna skyldiga att göra rimliga anpassningar för att se till att anställda med funktionshinder inte missgynnas på arbetsplatsen. Det kan handla om att tillhandahålla tekniska hjälpmedel, ändra arbetsscheman eller arbetsuppgifter eller anpassa arbetsplatsens policyer eller förfaranden.

Arbetsgivare i andra länder kan omfattas av liknande krav enligt lokala lagar eller förordningar om funktionshinder. Om du är en förare med deutansk färgblindhet är det viktigt att du förstår dina rättigheter och vilka anpassningar som kan vara tillgängliga för dig. Du kanske vill rådgöra med en handikapporganisation eller en arbetsrättsjurist för att få veta mer om dina juridiska rättigheter och alternativ.

Slutsats

Vi hoppas att den här artikeln har gett dig några användbara tips om hur du kör säkert med Deuteranopia. Även om det kan vara utmanande ibland, är det viktigt att komma ihåg att det finns många sätt att anpassa sig och göra det bästa av det vi har. Om du någonsin känner att din färgseende påverkar din körförmåga, tveka inte att kontakta oss för hjälp!

Artiklar som kan intressera dig

20 saker du kan göra med dina nya Deutan glasögon för färgblinda

Vet du hur färgblinda personer kör bil?

Intressanta fakta om stark Deutan färgblind

Relevanta produkter

COVISN TPG-288 Färgade kontaktlinser för rödgrönt färgblinda

COVISN TPG-038 Korrigerande färgblinda glasögon för utomhus- och inomhusbruk

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats skyddas av reCaptcha och Google Integritetspolicy och Användarvillkor tillämpa.

Verifieringsperioden för reCAPTCHA har löpt ut. Vänligen ladda om sidan.

sv_SESwedish