Πολιτική απορρήτου

  Η HK IDEAMY LIMITED ("εμείς", "εμείς" ή "μας") διαχειρίζεται την ιστοσελίδα Covisn.com (η "Υπηρεσία"). Αυτή η σελίδα σας ενημερώνει για τις πολιτικές μας σχετικά με τη συλλογή, χρήση και αποκάλυψη προσωπικών πληροφοριών όταν χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία μας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε ή θα μοιραστούμε τις πληροφορίες σας με κανέναν, εκτός από τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για την παροχή και τη βελτίωση της Υπηρεσίας. Με τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε με τη συλλογή και χρήση των πληροφοριών σύμφωνα με την παρούσα πολιτική. Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου έχουν την ίδια έννοια με αυτή που έχουν οι Όροι και Προϋποθέσεις μας, οι οποίοι είναι προσβάσιμοι στη διεύθυνση https://www.covisn.com.

Συλλογή και χρήση πληροφοριών

Κατά τη χρήση της Υπηρεσίας μας, ενδέχεται να σας ζητήσουμε να μας παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επικοινωνήσουμε μαζί σας ή να σας ταυτοποιήσουμε. Οι προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες ("Προσωπικές πληροφορίες") μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα εξής:

  • Όνομα
  • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
  • Αριθμός τηλεφώνου
  • Διεύθυνση

Δεδομένα καταγραφής

Συλλέγουμε πληροφορίες που στέλνει το πρόγραμμα περιήγησής σας κάθε φορά που επισκέπτεστε την Υπηρεσία μας ("Δεδομένα καταγραφής"). Αυτά τα δεδομένα καταγραφής μπορεί να περιλαμβάνουν πληροφορίες όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου Internet ("IP") του υπολογιστή σας, ο τύπος του προγράμματος περιήγησης, η έκδοση του προγράμματος περιήγησης, οι σελίδες της Υπηρεσίας μας που επισκέπτεστε, η ώρα και η ημερομηνία της επίσκεψής σας, ο χρόνος που δαπανάται σε αυτές τις σελίδες και άλλα στατιστικά στοιχεία.

Cookies

Τα cookies είναι αρχεία με μικρή ποσότητα δεδομένων, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν ένα ανώνυμο μοναδικό αναγνωριστικό. Τα cookies αποστέλλονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας από έναν ιστότοπο και αποθηκεύονται στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας.

Χρησιμοποιούμε "cookies" για τη συλλογή πληροφοριών. Μπορείτε να δώσετε εντολή στο πρόγραμμα περιήγησής σας να αρνηθεί όλα τα cookies ή να υποδεικνύει πότε αποστέλλεται ένα cookie. Ωστόσο, εάν δεν αποδέχεστε τα cookies, ενδέχεται να μην μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ορισμένα τμήματα της Υπηρεσίας μας.

Πάροχοι υπηρεσιών

Ενδέχεται να προσλαμβάνουμε τρίτες εταιρείες και άτομα για να διευκολύνουμε την Υπηρεσία μας, να παρέχουμε την Υπηρεσία για λογαριασμό μας, να εκτελούμε υπηρεσίες που σχετίζονται με την Υπηρεσία ή να μας βοηθούν στην ανάλυση του τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας μας.

Αυτά τα τρίτα μέρη έχουν πρόσβαση στις Προσωπικές σας Πληροφορίες μόνο για να εκτελούν αυτές τις εργασίες για λογαριασμό μας και υποχρεούνται να μην τις αποκαλύπτουν ή να τις χρησιμοποιούν για οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

Μην παρακολουθείτε

Λάβετε υπόψη ότι δεν αλλάζουμε τις πρακτικές συλλογής και χρήσης δεδομένων της Ιστοσελίδας μας όταν βλέπουμε ένα σήμα Do Not Track από το πρόγραμμα περιήγησής σας.

Τα δικαιώματά σας

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

Πρόσβαση στις πληροφορίες σας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των προσωπικών πληροφοριών που διατηρούμε για εσάς.

Διόρθωση των πληροφοριών σας: Θέλουμε να έχουμε ακριβείς προσωπικές πληροφορίες για εσάς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν πιστεύετε ότι οι προσωπικές πληροφορίες που διατηρούμε δεν είναι ενημερωμένες ή σωστές και θα τις διορθώσουμε για εσάς.

Διαγραφή των πληροφοριών σας: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τις προσωπικές πληροφορίες που σας αφορούν, εάν αυτές δεν είναι πλέον απαραίτητες για τον σκοπό για τον οποίο συλλέχθηκαν, εάν έχετε ανακαλέσει τη συγκατάθεσή σας, εάν έχετε έγκυρη αντίρρηση να χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες ή εάν η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών από εμάς είναι αντίθετη με τον νόμο ή άλλες νομικές μας υποχρεώσεις.

Ένσταση για τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας: Έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ. Επιπλέον, όταν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες για λόγους έννομου συμφέροντος, τότε, εάν μας το ζητήσετε, θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες, εκτός εάν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για να συνεχίσουμε.

Περιορισμός του τρόπου με τον οποίο μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας: Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία. Αυτό το δικαίωμα μπορεί να ισχύει, για παράδειγμα, όταν ελέγχουμε την ακρίβεια των προσωπικών πληροφοριών που σας αφορούν και τις οποίες διατηρούμε ή αξιολογούμε την εγκυρότητα οποιασδήποτε ένστασης που έχετε υποβάλει στη χρήση των πληροφοριών σας από εμάς. Το δικαίωμα αυτό μπορεί επίσης να ισχύει όταν δεν υπάρχει πλέον βάση για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών, αλλά δεν θέλετε να διαγράψουμε τις πληροφορίες. Σε περίπτωση έγκυρης άσκησης αυτού του δικαιώματος, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις σχετικές προσωπικές πληροφορίες μόνο με τη συγκατάθεσή σας, για νομικές αξιώσεις ή όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος.

Αυτοματοποιημένη επεξεργασία: Εάν χρησιμοποιούμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε αυτοματοποιημένη βάση για τη λήψη αποφάσεων που σας επηρεάζουν σημαντικά, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε την επανεξέταση της απόφασης από ένα άτομο στο οποίο μπορείτε να υποβάλλετε παρατηρήσεις και να αμφισβητήσετε την απόφαση. Το δικαίωμα αυτό ισχύει μόνο όταν χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες σας με τη συγκατάθεσή σας ή στο πλαίσιο συμβατικής σχέσης μαζί σας.

Ανάκληση της συγκατάθεσης για τη χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών: Σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή και θα σταματήσουμε να χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας στοιχεία για τον σκοπό ή τους σκοπούς για τους οποίους δόθηκε η συγκατάθεση. Σημειώστε, ωστόσο, ότι αυτό δεν θα επηρεάσει οποιαδήποτε επεξεργασία έχει ήδη πραγματοποιηθεί.

Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας εάν επιθυμείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα. Μπορείτε να βρείτε τα στοιχεία επικοινωνίας παρακάτω.

Διατήρηση δεδομένων

Όταν κάνετε μια παραγγελία μέσω της Ιστοσελίδας, θα διατηρήσουμε τις πληροφορίες παραγγελίας σας για τα αρχεία μας, εκτός εάν και μέχρι να μας ζητήσετε να διαγράψουμε αυτές τις πληροφορίες.

Ασφάλεια

Η ασφάλεια των Προσωπικών σας Πληροφοριών είναι σημαντική για εμάς, αλλά να θυμάστε ότι καμία μέθοδος μετάδοσης μέσω του Διαδικτύου ή μέθοδος ηλεκτρονικής αποθήκευσης δεν είναι ασφαλής 100%. Αν και προσπαθούμε να χρησιμοποιούμε εμπορικά αποδεκτά μέσα για την προστασία των Προσωπικών σας Πληροφοριών, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλειά τους.

Σύνδεσμοι προς άλλους ιστότοπους

Η Υπηρεσία μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους που δεν λειτουργούν από εμάς. Εάν κάνετε κλικ σε έναν σύνδεσμο τρίτου μέρους, θα μεταφερθείτε στον ιστότοπο του εν λόγω τρίτου μέρους. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε την Πολιτική Απορρήτου κάθε ιστότοπου που επισκέπτεστε.

Δεν έχουμε κανέναν έλεγχο και δεν αναλαμβάνουμε καμία ευθύνη για το περιεχόμενο, τις πολιτικές απορρήτου ή τις πρακτικές οποιουδήποτε ιστότοπου ή υπηρεσίας τρίτου μέρους.

Απόρρητο των παιδιών

Η Υπηρεσία μας δεν απευθύνεται σε άτομα κάτω των 18 ετών ("Παιδιά").

Δεν συλλέγουμε εν γνώσει μας προσωπικά αναγνωρίσιμες πληροφορίες από παιδιά κάτω των 18 ετών. Εάν είστε γονέας ή κηδεμόνας και γνωρίζετε ότι το παιδί σας μας έχει παράσχει προσωπικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας. Εάν ανακαλύψουμε ότι ένα παιδί κάτω των 18 ετών μας έχει παράσχει Προσωπικές Πληροφορίες, θα διαγράψουμε αμέσως τις πληροφορίες αυτές από τους διακομιστές μας.

Αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου

Ενδέχεται να ενημερώνουμε την Πολιτική απορρήτου μας από καιρό σε καιρό. Θα σας ειδοποιήσουμε για τυχόν αλλαγές δημοσιεύοντας τη νέα Πολιτική Απορρήτου σε αυτή τη σελίδα.

Σας συμβουλεύουμε να επανεξετάζετε την παρούσα Πολιτική απορρήτου περιοδικά για τυχόν αλλαγές. Οι αλλαγές στην παρούσα Πολιτική Απορρήτου ισχύουν από τη στιγμή που δημοσιεύονται σε αυτή τη σελίδα.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο support@covisn.com.