Θέλετε να ενταχθείτε στο σμήνος μας; Να τι είναι διαθέσιμο τώρα:

Τρέχουσες θέσεις εργασίας

Μηχανικός υποστήριξης πληροφορικής

Κύριες αρμοδιότητες

 • Διαχείριση και διοίκηση του δικτύου και της υποδομής διακομιστών της τοποθεσίας
 • Διαχειριστείτε την κονσόλα διαχείρισης Google
 • Να ενεργείτε ως το αρχικό σημείο επαφής για όλα τα προβλήματα που σχετίζονται με τον υπολογιστή και το σύστημα.
 • Ανάλυση και επιλογή νέας τεχνολογίας
 • Επίλυση τεχνικών ζητημάτων που σχετίζονται με διακοπές δικτύου
 • Πραγματοποιήστε ρυθμίσεις του συστήματος για νέες προσλήψεις και τερματισμούς του συστήματος για όλες τις αποχωρήσεις εργαζομένων.
 • Εντοπισμός, αναφορά και σύσταση βελτίωσης για λειτουργικά ζητήματα σχετικά με το δίκτυο και την ασφάλεια
 • Υποστήριξη έργων για νέες ή βελτιωμένες τεχνολογίες ή υπηρεσίες υποδομής
 • Παροχή τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης, στρατηγικού σχεδιασμού και συστάσεων προς την εκτελεστική διοίκηση για νέες τεχνολογίες και εφαρμογές δικτύου σε ανταπόκριση στις επιχειρηματικές ανάγκες.
 • Εξασφαλίζετε ότι η δικτύωση, οι μετακινήσεις γραφείου, οι φορητοί υπολογιστές, τα τηλέφωνα, ο ήχος και το βίντεο είναι σε λειτουργική κατάσταση και αναβαθμίζονται με την ελάχιστη δυνατή διακοπή για τους χρήστες.
 • διευκόλυνση των επισκευών και της συντήρησης των υποδομών και του λοιπού εξοπλισμού με τοπικούς προμηθευτές

Απαιτήσεις

 • Έχει 5+ έτη εμπειρίας σε παρόμοιο ρόλο
 • Αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση συστημάτων
 • Στιβαρές οργανωτικές δεξιότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στη λεπτομέρεια και των δεξιοτήτων πολλαπλών καθηκόντων
 • Ικανότητα ανάπτυξης, διαμόρφωσης και υποστήριξης λειτουργικών συστημάτων σε επιτραπέζιους και φορητούς υπολογιστές.
 • Ισχυρές δεξιότητες ιεράρχησης προτεραιοτήτων, οργάνωσης χρόνου και διαχείρισης έργων
 • Αγαπά τη δουλειά περισσότερο από τον μισθό
 • Λατρεύει να παίρνει και να δίνει ανατροφοδότηση

Διαχειριστής κοινωνικών μέσων

Κύριες αρμοδιότητες

 • Συνεργάζεται με τις επιχειρησιακές γραμμές και τα γραφεία για να συστήσει και να εφαρμόσει ψηφιακές στρατηγικές με τη χρήση συστημάτων ψηφιακού μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένου λογισμικού δημοσίευσης εξωτερικών ιστότοπων, συστήματος μάρκετινγκ ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, λογισμικού διαδικτυακών παρουσιάσεων, πακέτων ανάλυσης ιστού.
 • Παρακολουθεί, εγκρίνει και βοηθά στο συντονισμό του περιεχομένου για εξωτερικούς δικτυακούς τόπους, ώστε να διασφαλίζεται η ποιότητα και η συνοχή σε περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο.
 • Συνιστά και εφαρμόζει συνεχή βελτίωση όλων των εξωτερικών περιφερειακών ιστότοπων και άλλων εργαλείων ψηφιακού μάρκετινγκ.
 • Εντοπίζει, εκπαιδεύει και υποστηρίζει συγγραφείς και συντάκτες ιστοσελίδων από επιχειρησιακές γραμμές, χώρες και εσωτερικά τμήματα.
 • Έχοντας ισχυρό όραμα και άποψη για την κατεύθυνση και την ανάπτυξη της μάρκας και των κάθετων κοινωνικών καναλιών.
 • Προώθηση τεράστιας ενέργειας για το εμπορικό σήμα με την ανάπτυξη και εκτέλεση κορυφαίων κοινωνικών εκστρατειών και στρατηγικών
 • Λειτουργία ως διαχειριστής έργου για όλα τα αιτήματα κοινωνικής δικτύωσης που αφορούν όλους τους λογαριασμούς της μάρκας covisn και τους κάθετους λογαριασμούς κοινωνικής δικτύωσης.
 • Παρακολούθηση και ανάλυση των αναλυτικών στοιχείων, ώστε να μπορούμε να συνεχίσουμε να βελτιώνουμε την παρουσία μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Παρακολούθηση των αναδυόμενων τάσεων στις τεχνολογίες, τα εργαλεία και τις εφαρμογές των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ώστε να παραμένουμε μπροστά από τις εξελίξεις.
 • Εργασία εντός του Sprout Social για τον προγραμματισμό, την εκτέλεση και την ανάλυση όλων των κοινωνικών εκστρατειών, λογαριασμών και μετρήσεων
 • Εκτέλεση άλλων συναφών καθηκόντων που ανατίθενται

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο πτυχίου πληροφορικής ή μάρκετινγκ ή ψηφιακού μάρκετινγκ ή συναφούς τομέα
 • 3-5 έτη σχετικής εμπειρίας στο ψηφιακό μάρκετινγκ
 • Ειδικός σε όλα τα θέματα Facebook, Instagram, Pinterest, Tik Tok
 • Ισχυρή γνώση του ψηφιακού μάρκετινγκ (SEO/SEM/Display και Social Media)
 • Βασικές γνώσεις ιστοχώρου ή CMS (HTML & CSS, Javascript)
 • Βασικές γνώσεις CRM ή διαχείρισης βάσεων δεδομένων
 • Ισχυρή επικοινωνιακή ικανότητα και ικανότητα χειρισμού πολλαπλών καθηκόντων σε ένα δυναμικό περιβάλλον εργασίας
 • Έχει αποδεδειγμένη εμπειρία συνεργασίας με δημιουργούς
 • Έχει αποδεδειγμένη εργασιακή εμπειρία στη διαχείριση έργων και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
 • Διαθέτει σταθερές οργανωτικές ικανότητες, συμπεριλαμβανομένης της προσοχής στη λεπτομέρεια και των ικανοτήτων πολλαπλών καθηκόντων.
 • Λατρεύει να παίρνει και να δίνει ανατροφοδότηση
 • Είναι στην προσωπική ανάπτυξη

Διαχειριστής αποθεμάτων

Κύριες αρμοδιότητες

 • Εκτέλεση καθημερινών μετρήσεων κύκλου σε πολλές ποσότητες SKUs
 • Να είναι υπεύθυνοι για την ακεραιότητα των αποθεμάτων στο DC
 • Διατήρηση καθαρών και εύκολα προσβάσιμων θέσεων αποθεματικών ραφιών
 • Ανακάτεμα των αποθεμάτων για τη δημιουργία της πιο αποδοτικής αποθήκευσης
 • Να είστε το κύριο σημείο επαφής στην Ουάσινγκτον για κάθε απογραφή.
 • Να επικοινωνούν με σαφή και συνοπτικό τρόπο με όλα τα άλλα σμήνη.
 • Έλεγχος των καταμετρήσεων απογραφής για να βεβαιωθείτε ότι συμφωνούμε σωστά με την απογραφή.
 • Αποτελεί το χρυσό πρότυπο για την καταμέτρηση κύκλων και την υποβολή εκθέσεων απογραφής
 • Καθορίστε πού θα πρέπει να τοποθετηθούν οι SKUs στις εφεδρικές θέσεις
 • Διασφάλιση ότι όλα τα χαρτοκιβώτια έχουν ακριβή ετικέτα και τις κατάλληλες πληροφορίες πάνω τους
 • Ενοποίηση χαρτοκιβωτίων σε θέσεις κάδων απορριμμάτων
 • Σημειώστε τα μερικά χαρτοκιβώτια και βεβαιωθείτε ότι αυτά χρησιμοποιούνται πρώτα για αναπλήρωση.
 • Κάντε προσαρμογές στο WMS
 • Διευκόλυνση φυσικών απογραφών
 • Εκπαίδευση της ομάδας στις βέλτιστες πρακτικές απογραφής

Απαιτήσεις

 • Πανεπιστημιακό πτυχίο/εκπαίδευση, κατά προτίμηση στην πληροφορική ή στα οικονομικά
 • Στιβαρές γνώσεις πληροφορικής, βασικές γνώσεις βάσεων δεδομένων και πολύ καλές γνώσεις O365
 • Εμπειρία 3-5 ετών σε θέματα απογραφής, υποβολής εκθέσεων, διευκόλυνσης της καταμέτρησης κύκλων και κοινοποίησης των αποτελεσμάτων.
 • Αγαπάτε τα συστήματα ERP.Κατά προτίμηση πιστοποίηση TERP10
 • Ομαδικός προσανατολισμός και ικανότητα αποτελεσματικής συνεργασίας με όλα τα επίπεδα του οργανισμού
 • Να είστε προληπτικοί και να είστε η επιτομή της ακεραιότητας των αποθεμάτων
 • Πρέπει να έχετε καλή συμπεριφορά και να μη φοβάστε να κάνετε ερωτήσεις.
 • Λατρεύει να παίρνει και να δίνει ανατροφοδότηση
 • Είναι στην προσωπική ανάπτυξη πέρα από τη δουλειά σας
 • Μπορεί να ανταποκριθεί στις φυσικές/τεχνικές απαιτήσεις της θέσης

Διαχειριστής Έργου Ιστοσελίδας Ηλεκτρονικού Εμπορίου

Αρμοδιότητες

 • Συνεργαστείτε με την ηγεσία και την εταιρεία δοκιμών CRO για να βοηθήσετε στην ανάπτυξη και εφαρμογή συνεπών στρατηγικών βελτιστοποίησης του ρυθμού μετατροπής του ιστότοπου.
 • Χρησιμοποιήστε την ομάδα για τη δημιουργία δοκιμών A/B Split με βάση ιδέες που θα βοηθήσουν στη βελτίωση του CRO. Μικρότερες δοκιμές υλοποιούνται χωρίς την ομάδα (αλλαγές banner κ.λπ.).
 • Αναλύστε τις αναφορές επιδόσεων δοκιμών και παρέχετε αξιοποιήσιμες πληροφορίες για την ανώτερη διοίκηση σχετικά με τις συνολικές βελτιώσεις της εμπειρίας του ιστότοπου/πελάτη.
 • Προσθέστε νέα προϊόντα στις ιστοσελίδες. Θα είναι υπεύθυνος για τη ροή εργασιών που περιλαμβάνει τη συνεργασία με μια ομάδα για τη διαδικασία. Η ομάδα περιλαμβάνει αγοραστή προϊόντων, φωτογράφο προϊόντων, γραφίστα. Θα είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία SKUs στη βάση δεδομένων CRM και την προσθήκη των προϊόντων στις ιστοσελίδες.
 • Παρακολουθήστε τακτικά την επισκεψιμότητα του google analytics και εντοπίστε τάσεις και ζητήματα που πρέπει να συζητηθούν και ενημερώστε την ηγεσία σχετικά με το τι πηγαίνει καλά ή με ζητήματα που χρειάζονται εργασίες που δημιουργούνται για να διορθωθούν ζητήματα ευχρηστίας που επηρεάζουν την απόδοση του ιστότοπου.
 • Διορθώνετε άμεσα τα προβλήματα του ιστότοπου και διατηρείτε λεπτομερείς ενημερώσεις στο λογισμικό διαχείρισης εργασιών σχετικά με τα προβλήματα. Χρήση προγραμματιστών ιστού για σύνθετες διορθώσεις και υλοποιήσεις ιστότοπων.
 • Συνεργαστείτε με τον γραφίστα για να βοηθήσετε αυτό το μέλος της ομάδας να παράγει πολύτιμο και ελκυστικό περιεχόμενο για τους ιστότοπους και τα blogs μας, το οποίο προσελκύει και μετατρέπει τις ομάδες-στόχους μας στο μάρκετινγκ.
 • Παρακολούθηση του προϋπολογισμού μάρκετινγκ σε τριμηνιαία βάση. Αναλύστε τις δαπάνες PPC σε σχέση με τα αναλυτικά στοιχεία του ιστότοπου. Επανεξέταση προηγούμενων δαπανών PPC και σύγκρισή τους με τις τρέχουσες δαπάνες. Παρουσίαση των ευρημάτων σε τριμηνιαία βάση στην ηγεσία (οι δαπάνες και το ROAS παρακολουθούνται από την εταιρεία διαχείρισης PPC).

Απαιτήσεις

 • Πτυχίο Bachelor ή Masters
 • Μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου: 3+ χρόνια
 • Επιχειρηματικό μάρκετινγκ Γενικά 5+ έτη
 • Πιστοποιημένο Google Analytics
 • Έχετε αποδεδειγμένες δεξιότητες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων σε ιστότοπους. Να είστε σε θέση να εντοπίζετε και να επιλύετε προληπτικά προβλήματα του ιστότοπου.
 • Πρέπει να είναι οργανωμένος και να έχει προϋπηρεσία σε περιβάλλον γραφείου σε θέση σχετική με ιστοσελίδα/εμπόριο με συστάσεις. Οι συστάσεις θα ελεγχθούν.
 • Κατανόηση των βασικών εννοιών του CSS και της κωδικοποίησης ιστότοπων για να βοηθήσετε στον εντοπισμό και τη διάγνωση βασικών προβλημάτων.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στο μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου σε συνδυασμό με τη νοοτροπία της συνεχούς μάθησης για νέες ιδέες μάρκετινγκ ηλεκτρονικού εμπορίου.
 • Αποδεδειγμένη εμπειρία στη χρήση του Microsoft Excel με προχωρημένο τρόπο, χρησιμοποιώντας τύπους για την ενημέρωση και την εισαγωγή και εξαγωγή δεδομένων ιστότοπου και προϊόντων.
 • Στιβαρή γνώση εργαλείων ανάλυσης ιστότοπων, όπως το google analytics, και χρήση χαρτών θερμότητας και άλλων εργαλείων για τον εντοπισμό βελτιώσεων στην εμπειρία των χρηστών του ιστότοπου.
 • Έχετε άριστη επικοινωνία με τα μέλη της ομάδας, τους προγραμματιστές και τις εταιρείες διαχείρισης τρίτων. Η επικοινωνία πρέπει να είναι άμεση και η επικοινωνία μπορεί να συνεχιστεί εκτός των κανονικών ωρών εργασίας για τους προγραμματιστές που δεν βρίσκονται στη δική μας ζώνη ώρας.

Ας συνδεθούμε τώρα