Kleurenblindheid bij marineloopbanen: Wat u moet weten

Kleurenblindheid bij de marine

Kleurenblindheid is een veel voorkomende aandoening die miljoenen mensen over de hele wereld treft. Hoewel vaak wordt gedacht dat het een klein probleem is, kan het in werkelijkheid je vermogen om kleuren te zien beïnvloeden en leidt het vaak tot problemen bij het uitvoeren van bepaalde banen of taken. Mensen die kleurenblind zijn, kunnen bijvoorbeeld moeite hebben met het onderscheiden van rode en groene kleuren, wat een belangrijk onderdeel is van sommige carrières, zoals die van piloot of elektricien.

In dit artikel bespreken we hoe kleurenblindheid een carrière bij de marine kan beïnvloeden. We bespreken ook een aantal manieren waarop mensen met kleurenblindheid er omheen kunnen werken en toch succesvol kunnen zijn in hun gekozen loopbaan.

Kleurenblindheid bij de marine

beste baan voor kleurenblindheid bij marine

Als je kleurenblind bent en bij de marine wilt, moet je een aantal dingen weten voordat je de Armed Services Vocational Aptitude Battery (ASVAB). De ASVAB-test beoordeelt je geschiktheid voor verschillende militaire banen;

Het meet geen intelligentie. Daarom kunnen er, zelfs als je perfecte scores hebt op de andere onderdelen van de ASVAB, nog steeds bepaalde banen zijn waarvoor je gediskwalificeerd wordt vanwege je gebrek aan kleurwaarneming.

De Amerikaanse marine stelt een aantal eisen aan kleurenblinden om in het leger te mogen dienen. Mannen moeten elke kleur op de Snellen kaart kunnen zien met 20/20 gezichtsvermogen of beter. Vrouwen moeten ten minste 20/40 zien in elk oog en niet slechter dan 20/200 in beide ogen samen.

Alleen kandidaten die slagen voor de kleurentest komen in aanmerking voor dienst bij de Amerikaanse marine. Als je kleurenblindheid hebt (zelfs mild), word je gediskwalificeerd tenzij je een vrijstelling kunt krijgen van het ministerie van Defensie (DoD) of van de medisch officier van je plaatselijke wervingskantoor.

Vrijstellingen worden alleen verleend aan diegenen die hun kleurenvisie hebben laten testen door een erkende optometrist of oogarts en een rapport hebben ontvangen waarin wordt bevestigd dat er geen andere medische aandoeningen aanwezig zijn die tot diskwalificatie leiden (zoals glaucoom).

Marine rollen worden beïnvloed door kleurenblindheid

De marine heeft veel banen waarvoor mensen nodig zijn die goed kleuren kunnen zien. Deze banen zijn onder andere:

 1. Stuurman voor de luchtvaart (Aviation Boatswain's Mate - AB): Dit personeel is verantwoordelijk voor het afhandelen, lanceren en bergen van vliegtuigen op het vliegdek van vliegdekschepen. Nauwkeurig kleurenzicht is cruciaal voor het signaleren en leiden van vliegtuigoperaties.
 2. Stuurman boordelektricien (AE): AE-technici onderhouden en repareren elektrische systemen in marinevliegtuigen en zorgen ervoor dat navigatielichten, waarschuwingslichten en andere elektrische componenten goed werken.
 3. Constructiemonteur luchtvaart (AM): AM's onderhouden en repareren het casco en de structuren van marineluchtvaartuigen, waarbij gewerkt kan worden met kleurgecodeerde bedrading en componenten.
 4. Vliegtuigelektrotechnicus (AT): AT's lossen problemen op, repareren en onderhouden elektronische systemen en avionica-apparatuur in vliegtuigen, waarbij vaak gewerkt wordt met kleurgecodeerde bedrading en componenten.
 5. hospitaal hospitaalsoldaat (HM) in bepaalde specialiteiten: Voor sommige HM-specialismen, zoals medisch laboratoriumtechnicus (MLT), radiologisch technicus (RAD) of histopathologisch technicus (HT), is vanwege de aard van het werk nauwkeurig kleurwaarnemen vereist.
 6. Luchtvaart Ordnanceman (AO): AO's hanteren en onderhouden wapensystemen en munitie voor vliegtuigen. Nauwkeurig kleurwaarnemen is essentieel voor het identificeren en hanteren van munitieonderdelen en explosieven met kleurcodering.
 7. Machinist in de luchtvaart (AD): AD's zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van vliegtuigmotoren en aanverwante systemen, waarbij gewerkt kan worden met kleurgecodeerde onderdelen en diagrammen.
 8. Schadebestrijder (DC): DC's zijn belast met brandbestrijding, schadebeheersing en noodhulp op marineschepen. Nauwkeurig kleurwaarnemen is cruciaal voor het herkennen en gebruiken van kleurgecodeerde veiligheidsuitrusting en -systemen.
 9. Elektriciensmaat (EM) in bepaalde specialiteiten: EM's die werken aan elektrische systemen met kleurgecodeerde bedrading hebben mogelijk nauwkeurig kleurwaarneming nodig.
 10. Interior Communications Electrician (IC): IC's onderhouden en repareren communicatie- en alarmsystemen op marineschepen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van kleurgecodeerde bedrading en componenten.
 11. Interior Communications Electrician (IC): IC's onderhouden en repareren communicatie- en alarmsystemen op marineschepen, waarbij gebruik kan worden gemaakt van kleurgecodeerde bedrading en componenten.

Beste banen bij de marine beschikbaar voor mensen met kleurenblindheid

beste baan voor kleurenblindheid bij marine

De Amerikaanse marine heeft een lange geschiedenis in het accepteren van mensen met kleurenblindheid, waaronder rood-groen kleurenblindheid. De marine heeft altijd rekruten met kleurenblindheid geaccepteerd, maar er zijn bepaalde banen die meer geschikt zijn voor iemand die kleurenblind is dan andere. Hier zijn 10 geweldige banen bij de marine voor mensen die kleurenblind zijn.

 1. Administratief Specialist (YN): Administratieve specialisten voeren verschillende administratieve taken uit, zoals het bijhouden van gegevens, gegevensinvoer en kantoorbeheer.
 2. Yeoman (YN): Yeomen assisteren bij administratieve taken, waaronder het bijhouden van personeels- en financiële gegevens en het voorbereiden van correspondentie en documenten.
 3. Personeelsspecialist (PS): Personeelsspecialisten beheren personeelsdossiers, verwerken personeelsacties en helpen bij HR-taken.
 4. Technicus informatiesystemen (IT): IT'ers werken met computersystemen, netwerken en communicatieapparatuur en zorgen ervoor dat deze goed werken en onderhouden worden.
 5. hospitaal hospik (HM): Hospitaalsoldaten verlenen medische zorg aan marinepersoneel en assisteren in verschillende gezondheidszorgomgevingen, waaronder ziekenhuizen en klinieken.
 6. Culinair Specialist (CS): Culinaire specialisten bereiden en serveren maaltijden op marineschepen en -bases en beheren voedselvoorraden en keukenwerkzaamheden.
 7. Stuurman elektricien (EM): Stuurlieden elektrotechniek zijn verantwoordelijk voor het onderhoud en de reparatie van elektrische systemen en apparatuur op marineschepen.
 8. Elektrotechnicus (ET): Elektrotechnici werken aan het onderhoud en de reparatie van elektronische systemen en apparatuur.
 9. Romponderhoudstechnicus (HT): Technici in romponderhoud voeren las-, metaalbewerkings- en andere onderhoudstaken uit op marineschepen.
 10. Machinereparateur (MR): Machinereparateurs zijn verantwoordelijk voor het onderhouden en repareren van mechanische systemen en apparatuur op marineschepen.

Mogelijke oplossingen en aanpassingen

Kleurenblindheid bij de marine

Marinebeambten vertelden Business Insider dat ze op de hoogte zijn van het kleurenblindheidsprobleem en met het ministerie van Defensie hebben samengewerkt om het aan te pakken.

"De marine heeft een lange geschiedenis in het ondersteunen van matrozen met een handicap", zegt luitenant David Levy, public affairs officer bij Naval Surface Force Atlantic. "We nemen onze verantwoordelijkheid om een veilige en inclusieve werkplek te bieden voor al onze matrozen serieus."

De marine heeft al vooruitgang geboekt op dit gebied door onderzoek te doen naar draagbare technologie zoals brillen of contactlenzen die kleurenblinden kunnen helpen.

Als de marine nog geen andere oplossingen heeft, zal ze aanpassingen maken voor diegenen die niet kunnen slagen voor hun opleiding. Als je bijvoorbeeld niet in staat bent om bepaalde kleuren te zien tijdens je training, kun je een accommodatie aanvragen bij je leidinggevende of commando zodat je een alternatieve manier hebt om het werk te doen in plaats van helemaal gediskwalificeerd te worden.

De oplossing van de marine

Kleurblind-vriendelijke contactlenzen of een bril waarmee kleurenblinde matrozen kleuren correct kunnen zien. De bril is verkrijgbaar bij medische faciliteiten wereldwijd en in de online shop, waaronder Naval Hospital Camp Pendleton (Californië) en Naval Hospital Yokosuka (Japan),covisn lens online winkel.

Strategieën en tips voor succes in de marine

beste baan voor kleurenblindheid bij marine

Lieg niet over je tekortschietend kleurenzicht

De eerste stap om je kansen bij de marine te vergroten is eerlijk zijn over medische aandoeningen die je hebt. Als je kleurenblind bent, lieg daar dan niet over als je medische formulieren invult voor je indiensttreding of OTS (Officer Training School). Wees in plaats daarvan eerlijk over je aandoening en leg uit hoe deze je dagelijks leven beïnvloedt, zodat recruiters een eerlijke beoordeling kunnen maken op basis van al het beschikbare bewijs.

Geef de hoop niet op als je bij de marine wilt

De Amerikaanse marine heeft een programma dat mensen met kleurstoornissen helpt om kleuren beter te zien. Het heet Visual Field Enhancement (VFE). Dit is een speciaal trainingsprogramma dat mensen met kleurenblindheid helpt om kleuren duidelijker te zien door speciale filters te gebruiken.

Het VFE-programma is bedoeld voor mensen die niet volledig kleurenblind zijn, maar toch moeite hebben om kleuren van elkaar te onderscheiden of ze te zien zoals ze werkelijk zijn. De VFE-training kan hen helpen hun vermogen om kleuren van elkaar te onderscheiden te verbeteren en kleuren te zien zoals ze werkelijk zijn, zonder dat ze daarvoor het volgende nodig hebben corrigerende lenzen of bril.

Neem de nuttige tips

1. Gebruik een markeerstift bij het lezen van gedrukt materiaal zoals kaarten of instructies van meerderen. Zo vind je gemakkelijker belangrijke woorden of zinnen dan wanneer je alles met zwarte inkt op wit papier doorleest.

2. Onthoud, indien mogelijk, belangrijke informatie zoals telefoonnummers of namen door ze te associëren met een visuele aanwijzing zoals een persoon of plaats, zodat het later gemakkelijker wordt om ze op te roepen zonder dat je veel op gedrukt materiaal hoeft te vertrouwen.

3. Neem contact op met de medische officier van je eenheid als er specifieke vereisten zijn die kunnen helpen om je kansen op het slagen voor de fysieke test te verbeteren, zoals een bril of contactlenzen dragen.

Laatste gedachte

Kleurenblindheid is geen absolute barrière om bij de marine te werken en er zijn veel andere carrières beschikbaar voor mensen met deze aandoening.

Met de verschillende technologieën die het leven gemakkelijker maken voor mensen met kleurenblindheid, hoeft dit iemand er niet van te weerhouden om een carrière naar keuze te overwegen.

nl_NLDutch