Επάνω ευθυγράμμιση

Κορυφή Ευθυγράμμιση με το περίγραμμα

Αριστερή ευθυγράμμιση